Urzędnicy województwa mińskiego XVI-XVIII w.w. - Zeszyt 2

DO POMOCY BADACZOM

Jak otrzymać hasło dostępu do PDF plików?

HERBY
 
 

Ураднікі Менскага ваяводства XVI — XVIII стст. :
біяграф. давед. : Выпуск ІI : (скарбнікі, стражнікі)./
Ф. В. Чарняўскі ; нав. рэд. З. Л. Яцкевіч . - Мінск : Зміцер Колас, 2012. - 544 с.Urzędnicy województwa mińskiego XVI — XVIII ww.:
infor. biograf. : Zeszyt ІI : (skarbnikowie, strażnikowie) ./
F. V. Čarniaŭski ; red. nauk. Ź. L. Jackievič. - Mińsk : Źmicier Kołas, 2012. - 544 s.
ROZDZIAŁ 20. Skarbnikowie
1. WOJSZNER Dadźbóg (Bohdan)
2. SZYKIRA Marcin
3. MATUSZEWICZ Grzegorz
4. WYSOCKI * Mikołaj Stanisław (Jan)
5. SKORUPA
6. TRĘBICKI Kazimierz Stanisław
7. RADUŃSKI Maciej Kazimierz
8. DOBKOWICZ-PLISKOWSKI Łukasz Kazimierz
9. KOSTROWICKI * Stefan
10. OWADOWICZ * Jakób Kazimierz
11. ŻYŻEMSKI * Jarosz Hilary
12. CHREBTOWICZ * Leopold Karol
13. BAKANOWSKI * Dawid
14. BUJWID * Władysław
15. CEDROWSKI * Jan
16. JESMAN Krzysztof Bronisław
17. DOMDROWSKI Jerzy
18. KOŁONTAJ Piotr
19. RDUŁTOWSKI na Rdułtowie Jan Bogusław
20. WIERBICKI * Teofił Kazimierz
21. BAKA * Adam Dominik
22. ŻYŻEMSKI * Jan Józef
23. BOHUSZEWICZ-MIŃKOWSKI Benedykt
24. BUJWID * Jan Marcyan
25. OBORSKI * z Obór Antoni
26. NOWICKI * Michał
27. CHMARA * Antoni
28. BOHUSZEWICZ-MIŃKOWSKI * Marcin
29. KLIMASZEWSKI * Michał
30. KARPIŃSKI * Gabryel
31. BOHUSZEWICZ-MIŃKOWSKI * Antoni
32. KOSTROWICKI * Kazimierz
33. De RAES Kazimierz Heronim
34. WOŁODKOWICZ Marcin
35. GORDZIAŁKOWSKI * z Gorkańskich Ignacy
36. PROTASOWICZ * Karol
37. PROTASOWICZ * Józef
38. ŻYŻEMSKI * na Żyżmach Stanisław
39. ŁAPA * Aleksandr
40. MACKIEWICZ * Dawid
41. CHMARA * Joachim
42. GIERZDOWICZ * z Gierzdów Jan Onufry
43. HREHOROWICZ * Władysław
44. KRASOWSKI * Nikodem
45. KRASOWSKI * Ignacy
46. WORONIEC * Antoni
47. SIEMASZKO Andrzej
48. JUREWICZ * Jakób
49. JUREWICZ * Franciszek i Jan
50. NARWOJSZ-DYSZLEWICZ Michał
51. NARWOJSZ-DYSZLEWICZ Antoni
52. TARLECKI * Tomasz
53. DWORECKI * Onufry
54. BAGRYN-KAMIŃSKI * Michał s. Seweryna
55. PAWLIKOWSKI Piotr
56. BOHDANOWICZ Tadeusz
57. JAMONT * Antoni
58. ZAMOJSKI * Antoni
59. ŚWIĘTORZECKI Jan
60. STANKIEWICZE * Adam i Mateusz
61. ZAGÓRSKI * Józef
62. CHODASOWICZ *
ROZDZIAŁ 25. Strażnikowie
1. BOŁTUĆ * Michał
2. CEDROWSKI z Białaczówa Tomasz
3. BORKOWSKI Szymon
4. WITANOWSKI * Ludwik
5. GIEDROJĆ Tomasz
6. MACKIEWICZ Jarosz
7. CEDROWSKI * z Białaczówa Mikołaj
8. GIEDROJĆ Daniel
9. PIETRYSZCZEWICZ-NARNICKI Bogusław
10. HRYSZKIEWICZ * Jan Kazimierz
11. MENŻYK * Józef
12. ZAKRZEWSKI Jacek
13. STASZEWICZ * Jerzy
14. MACKIEWICZ Grzegorz
15. CEDROWSKI * Stanisław
16. RYMSZA * Mikołaj
17. KOŁONTAJ * Jan
18. DOWNAR * Grzegorz
19. WOJZBUN * Dominik
20. REJWODZKI-BAJKOWSKI * Michał
21. RDUŁTOWSKI na Rdułtówie Krzysztof Felicyan
22. RDUŁTOWSKI na Rdułtówie Krzysztof
23. RDUŁTOWSKI * na Rdułtówie Konstanty
24. SWIDA * ze Swidów Michał
25. ŁAPA * Jan
26. UMIECKI * Leon
27. ŚWIĘTORZECKI Antoni
28. CHMARA Joachim
29. ŻEBROWSKI * Józef
30. SIEMASZKO Andrzej
31. WOJZBUN * Antoni
32. ZALIWSKI * Karol
33. SZABŁOWIŃSKI Kazimierz Michał
34. SZABŁOWIŃSKI * Marcin Józef
35. SZABŁOWIŃSKI * Michał
36. ks. LICHODZIJEWSKI z Glińskich Krzysztof
37. PRZYSIECKI Ignacy
38. ŚWIĘTORZECKI * Kazimierz
39. BOHUSZEWICZ-MIŃKOWSKI * Tadeusz
40. RATYŃSKI Ignacy
41. ODYNIEC * Antoni
42. ŚWIĘTORZECKI Mikołaj
43. SAWICKI * Michał
44. WOJZBUN * Stanisław
45. PCZOŁKA * Stanisław
46. BUDŹKO* Ignacy
47. PISZCZAŁA Stanisław

* - osoby, prawa których do tytułu (urządu) nie potwierdzają się dokumentami i wywołują wątpliwości u autorów informatora.

Tłumaczenie J. Łyczkowskiego
| |