Urzędnicy województwa mińskiego XVI-XVIII w.w. - Zeszyt 3

DO POMOCY BADACZOM

Jak otrzymać hasło dostępu do PDF plików?

HERBY
 
 
Ураднікі (пасады, тытулы) Менскага ваяводства XVI — XVIII ст/:
(Біяграф. давед.). Ф. В. Чарняўскі. Мн.: ТАА "Белпрынт"/ 2009.- .).
Выпуск ІII: (канюшыя, абозныя, крайчыя, мастаўнічыя і будаўнічыя)Urzędnicy (stanowiska, tytuły) województwa mińskiego XVI — XVIII w/:
(Infor. biograf.). F. V. Čarniaŭski. -/ 2009.- .).
Zeszyt ІII: (koniuszowie, oboźniowie, krajczowie, mostowniczowie i budowniczowie)

ROZDZIAŁ 23. Koniuszowie
1. BAKA Józef
2. GNATOWSKI Walerian
3. PROSZYŃSKI * Władysław Mikołaj
4. HINKO * Jan s. Eliasza
5. GNATOWSKI * Józef Jan
6. LENKIEWICZ Władysław Wojciech
7. MACKIEWICZ Aleksandr
8. REJWODZKI-BAJKOWSKI Michał
9. BYKOWSKI Florian
10. DOWBOR Antoni
11. WIAŻEWICZ Jan
12. WIAŻEWICZ * Tadeusz
13. BYKOWSKI * Krzysztof
14. BYKOWSKI Leon
15. UNICHOWSKI Franciszek
16. ŚWIĘCICKI Ignacy Celestian
17. KOSTROWICKI * Wawrzyniec
18. ŻYŻEMSKI Wiktor
19. WAŃKOWICZ Tadeusz Kazimierz
20. ŚWIĘCICKI Józef Ignacy
21. PAWLIKOWSKI Piotr
22. RYMWID-MICKIEWICZ Leon
23. ODACHOWSKI * Stanisław
24. PRZYSIECKI * Ignacy
25. PLEWAKA * Józef
26. GZOWSKI Tomasz
27. RATYŃSKI Ignacy
28. PROSZYŃSKI * Ignacy
29. STECKIEWICZ * Władysław
30. STECKIEWICZ * Tadeusz

ROZDZIAŁ 24. Oboźniowie
1. WALICKI * Michał
2. GODEBSKI * Jan
3. GIERALT-HOŁUB * Michał
4. CEDROWSKI Sebastian
5. KARNICKI Stefan Stanisław
6. HRYSZKIEWICZ * Jan Kazimierz
7. FILIPOWICZ Daniel Kazimierz
8. RACZYŃSKI * Stefan
9. CEDROWSKI Stanisław
10. WOŁODKOWICZ Leon Paweł
11. ŚWIĘCICKI Mikołaj Kazimierz
12. MAJEWSKI Tomasz
13. TRYJKOWSKI * Onufry
14. ŁUPIŃSKI * Eliasz
15. ŚWIĘCICKI Ignacy Józef
16. PROSZYŃSKI Felician
17. PAWLIKOWSKI Piotr
18. OBORSKI Franciszek
19. RYMWID-MICKIEWICZ Leon
20. RATYŃSKI Ignacy
21. OSKIERKA * Onufry
22. ŚWIĘTORZECKI Mikołaj
23. ŚWIĘTORZECKI Jan
24. ŚWIĘTORZECKI * Tomasz
25. PRZYRADOWSKI Onufry
ROZDZIAŁ 26. Krajczowie
1. MIRSKI * Samuel
2. TARGONIA-ŻYDOWICZ Bronisław Bohdan
3. SZABŁOWIŃSKI Władysław
4. MACKIEWICZ Hrehory
5. BARANKOW-PROSZYŃSKI Jan Jerzy
6. BARANKOW-PROSZYŃSKI * Józef Antoni
7. WOŁODKOWICZ Jan Stanisław
8. JABŁOŃSKI Aleksandr Jan
9. WOŁODKOWICZ Franciszek
10. OBORSKI Franciszek
11. WOŁODKOWICZ * Tadeusz
12. ŚWIĘTORZECKI Mikołaj
13. PRZYSIECKI Ignacy
14. OBORSKI Tomasz

ROZDZIAŁ 27. Mostowniczowie
1. SIENCZYŁŁO Jan s. Bohdana
2. STOMA-PACKIEWICZ
3. PACKIEWICZ Sciepan
4. BOHUSZEWICZ-MIŃKOWSKI Wasil
5. WOŁODKOWICZ Marcin
6. WOŁODKOWICZ * Adam
7. STANKIEWICZ Andrzej s. Mikołaja
8. MAŃCZAK Jan
9. POHOŻY-KONSTANTYNOWICZ Augustyn
10. BORODZICZ * Samuel Jan
11. CIOŁEK-KOMAROWSKI * Franciszek
12. TARGONIA-ŻYDOWICZ * Franciszek Władysław
13. BUKOW-TARLECKI * Jan Bronisław
14. RATYŃSKI Felician
15. GORKAŃSKI-GORDZIAŁKOWSKI Józef Antoni
16. GINEJT-KUNCEWICZ * Andrzej
17. GORKAŃSKI-GORDZIAŁKOWSKI * Antoni Walerian
18. ŚWIĘTORZECKI Mikołaj
19. MAJEWSKI *
20. NIEMIRSKI * Andrzej Władysław
21. OSIECIMSKI * Michał
22. TARGONIA-ŻYDOWICZ * Bogusław
23. BONEK * Stefan
24. WYSOCKI * Józef
25. WORONIEC Józef Jan

ROZDZIAŁ 28. Budownicz0wie
1. BUKOW-TARLECKI * Jan Bogusław
2. TRUSKOWSKI Antoni
3. BYKOWSKI Florian
4. ŻERNICKI Piotr
5. SIEMASZKO Andrzej
6. ODACHOWSKI Kazimierz
7. WORONIEC Józef Jan
8. KUŚCIŃSKI * Andrzej
9. ŚWIĘTORZECKI * Antoni
10. DOBRZYŃSKI * Kazimierz
11. KOSTROWICKI Kazimierz
12. KOSTROWICKI Bohdan

* - osoby, prawa których do tytułu (urządu) nie potwierdzają się dokumentami i wywołują wątpliwości u autorów informatora.

Tłumaczenie J. Łyczkowskiego
| |