Kombatanci

nawigator

Uczestnicy wydarzeń wojskowych
do roku 1914

Więcej

Uczestnicy wydarzeń wojskowych
lat 1914-1938

Więcej

Uczestnicy wydarzeń wojskowych z roku 1939

W składzie formacje polskich

Więcej

W składzie formacje radzieckich

Więcej

W składzie formacje ASZ

Więcej

Uczestnicy wydarzeń wojskowych z roku 1939 w składzie formacje radzieckich

Miejsce urodzenia: woł. puchowicka, powiat ihumeński, gub. mińska, BSRR
Miejsce mobilizacji: Komi-Permiacki OKW, obw. mołotowski, Komi-Permiacki OA, RFSRR / Rewdziński RKW, obw. swerdłowski, RFSRR
Stopień: st. sierz. / lejtnant
Służył: 2 zbs 1 gw. zbrs
Stanowisko: plutonowy
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści we wrześniu r.1941 / zabity
Data śmierci: 25.09.1943
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Konstanty s. Józefa, mieszkał: m. Rewda, Diegtiarka-2, uł. Sowiecka 12 (2-ga fund. kopalnia), obw. swerdłowski, RFSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.655
2. "Память: Свердловская область", т. XI.– Екатеринбург: Средн.-Урал. кн. изд-во, 1995.– 384с.: ил. Str. 224

Miejsce urodzenia: rej. czernyszewski, obw. czytyjski, RFSRR *)
Miejsce mobilizacji:
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:

*) Wg źródła.

Źródło:
"Книга памяти о тех, кто не вернулся с войны. Читинская область". Том 4 Str.113

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Iłański RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: sierz.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 07.02.1945
Pochowany: Węgry
Miejsce pochówku: Székesfehérvár, Fejér megye, Közép-Dunántúl, Magyarország
Adnotacja:

m. Székesfehérvár, ul. Ferenca Deáka. Rosyjski Cmentarz Wojskowy.

Źródło:
"Книга памяти Красноярского края", том 3. - Красноярск: Кн. изд-во, 1995. - 576 с., илл. Str. 535

Miejsce urodzenia: wś. Piotropawłówka, rej. irbieński, okr. kanski, kraj syberyjski, RFSRR
Miejsce mobilizacji: listopad r. 1943, Irbieński RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień:
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: brał udział w wojnie z Japonią, sierpień-wrzesień r. 1945

Źródło:
"Никто не забыт... Красноярский край", том 5. Красноярск, 2003.- 544 с., илл. Str.136

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 06.07.1944, polowy KW
Stopień: szer.
Służył: 2 km 459 PS 42 DS 49 A
Stanowisko: moździerz
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 459 PS №4/n dat. 24.01.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.1572

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Juraciszkowski RKW, obw. nowogródzki, Białoruska SRR
Stopień:
Służył: 28 pp 9 DP AWP
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 27.04.1945
Data śmierci: ŻYWY!
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - mieszkał we wś. Derenie (v. Dareni), rej. wołożyński, obw. nowogródzki, BSRR [teraz: r/w Juraciszki, rej. iwiejski, obw. grodzieński, Białoruś]

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw. 977520 Dz.183

Miejsce urodzenia: wś. Klenówka, woł. stańkowska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: lipiec r.1944, Dzierzyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 459 PS (p/p 08771-T)
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w sierpniu r.1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: wg relacji świadków zginął pod miastem Zambrów, woj. podlaskie, Polska.

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.2192

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: czerwiec r. 1941, Miński MKW, Białoruska SRR
Stopień: mjr. służby medycznej
Służył: Dział Sanitarny 2 AU
Stanowisko: armijny ekspert sądowo-lekarski
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za obronę Leningradu"
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do wojska 2 AU №140/n dat. 04.10.1944
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za obronę Leningradu"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3937

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 22.06.1941, Woroszyłowski MKW, obw. woroszyłowski, Ukraińska SRR
Stopień: st. sierz.
Służył: 2 km 2 bs / 1 km 1 bs 1290 PS 113 DS
Stanowisko: celowniczy / działonowy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 113 DS №52/n dat. 24.12.1944
2. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1290 PS №5/n dat. 09.02.1945
Adnotacja: w RCAC z dn. 15.05.1938 - uczestnik wojny radziecko-fińskiej l. 1939-1940.

Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.523
2. CAMO Zb.33 Inw.717037 Dz.2185

Miejsce urodzenia: wś. Lady, woł. jakszycka, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 01.10.1939 / 08.07.1944, Czerwieński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 38 PS 13 A / 18 AZPS 3 A
Stanowisko: strzelec / traktorzysta
Przyczyna wyłączenia: złapanie do niewoli pod m. Klimowicze 12.10.1941 (zwolniony 02.07.1944); zaginął bez wieści 20.08.1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Agata c. Hrehorego z d. Koczan, mieszkała: sowchoz "Nataljewsk", r/w Kołodzież, rej. czerwieński, obw. miński, BSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1595
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1596
3. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.2008

Miejsce urodzenia: wś. Ostrówki, woł. brodziecka, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: oficer kadrowy
Stopień: szer. / mjr.
Służył: 10 obk / 63 KS
Stanowisko: zast. kier. łączności korpusu
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 29.02.1944
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: v. Babinavičy (grób №15, 1-szy szereg od południowej grani), Loźnienski rajon, Viciebskaja vobłaść (najpierw pochowany we v. Famino)
Adnotacja: żona - Łyczkowska Nina c. Bazyla, mieszkała: ul. Gonczarowa 11 miesz. 27 / ul. Rylejewa 19 miesz. 19, m. Uljanowsk, RFSRR

ŁYCZKOWSKI A. s. R., z lat 30 XX wieku

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.563785 Dz.3
2. CAMO Zb.33 Inw.594259 Dz.27
3. CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.1592
4. CAMO Zb.1258 Inw.64861 Dz.10
5. CAMO Zb.1258 Inw.64861 Dz.20
6. "Книга памяти". Том 1. Ульяновск, 1995. Изд-во "Дом печати". Str. 261
7. Zdjęcie grzecznie przekazała Oksana córka Rejngolda z d. Łyczkowska (Ukraina)

Miejsce urodzenia: [powiat bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie - J.Ł.]
Miejsce mobilizacji: 06.07.1944, Krzyczewski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 290 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 19.08.1944
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: ul. Wysockiego, dz. Pietrasze, m. Białystok [3]
Miejsce pochówku: wś. Wólka Piaseczna, gm. Długosiodło, pow. wyszkówski, woj. mazowieckie [2]
Adnotacja: żona - Łyczkowska Stefania c. Kazimierza, mieszkała: wś. Wiazówka, rej. krzyczewski *), obw. mohylewski, BSRR

m. Białystok. Cmentarz na ul. Wysockiego 75.

*) W źródle błąd, naprawdę: r/w Skrzyplica, rej. kirowski.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.859
2. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane CAMO). Dz.30 Ark.122
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane ADN).

Miejsce urodzenia: wś. Derenie, gm. Juraciszki, powiat wołożyński, woj. nowogródzkie, Polska
Miejsce mobilizacji: 24.07.1944, Juraciszkowski RKW, obw. baranowicki, Białoruska SRR
Stopień: gw. szer.
Służył: kkmsz 215 GPS 77 GDS
Stanowisko: kaemista
Przyczyna wyłączenia: ślepe zranienie odłamkowe prawej części pasowej
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni: Order "Sława III klasy" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №204/76 dat. 06.08.1946
Adnotacja: rozkazem do 77 GDS №10/n dat. 09.03.1945 odznaczony orderem "Sława III klasy", jednak wręczenie wynagradzania po przyczynach niewiadomych nie odbyło się.
Mieszkał - wś. Derenie, r/w Juraciszki, rej. juraciszkowski, obw. mołodeczański, BSRR.

Order "Sława III klasy"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3392
2. CAMO Zb.33 Inw.744807 Dz.15

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień:
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:

Źródło:
"Книга памяти Красноярского края". Том 8. Красноярск, 1998.- 448 с. Str. 207

Miejsce urodzenia: woł. brodziecka (?), powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: kadrowy - w RCAC z r. 1935, w r.1940 zakończył kurs KDNS; zauł. Czechowski 23, m. Rostów nad Donem, RFSRR
Stopień: mł. lejtnant / st. lejtnant
Służył: (1168 PS 346 DS) 926 PS 250 DS (Bobrujska) - październik r.1941 / 122 GPS 41 GDS - r. 1943
Stanowisko: plutonowy / d-ca kompanii fizylierzów
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści na Froncie Zachodnim mędzy 01.10.1941 i 31.12.1941 / zginął w walce
Data śmierci: 07.09.1943
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: село Першотравневе, Бірківська сільська рада, Зміївський район, Харківська область, Україна (w skwerze obok zarodowego zakładu)
Adnotacja: żona - Nonna c. Iwana z d. Żurawlowa, mieszkała: ul. Róży Luksemburg 47 / ul. Październikowa 3-34, m. Słowiańsk, obw. staliński (doniecki), USRR

s. Pierwomajskie. Memoriał grobu braterskiego.
s. Pierwomajskie. Płyta na grobie braterskim z imieniem V.V. Łyczkowskiego.
s. Pierwomajskie. Płyty memoriału.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.104
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.105
3. CAMO Zb.33 Inw.563784 Dz.22
4. CAMO Zb.33 Inw.594259 Dz.27
5. Włodzimierz Pyrjew
6. www.sd250.narod.ru
7. "Книга Памяти павшим в Великой Отечественной войне". Т. XIV (Дополнительный). Ростов-на-Дону. Книга 1.- Ростов н/Д.: ЗАО "Книга", 2000.- 368 с., с ил. Str.181
8. memorial.kharkov.ua

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: lipiec r.1943, Kozodiajewski *) RKW
Stopień: gw. mł. sierz.
Służył: 3 bat. 4 gw. zbrs
Stanowisko: działonowy kmsz
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do 4 gw. zbrs №19 dat. 20.07.1944
Adnotacja:

Medal "Za odwagę"

*) Rejon nie zidentyfikowany. Wiarygodnie to rejon kuziediejewski (teraz wchodzi do składu rejonu nowokuznieckiego) obw. kiemierowski.

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.1722

Miejsce urodzenia: s. Chodutycze, woł. głuchska, powiat bychowski, gub. mohylewska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Bychowski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR [3]; Wolski DKW m. Saratów, RFSRR [5]
Stopień: lejtnant / st. lejtnant
Służył: 63 obsp 9 KZm
Stanowisko: d-ca kompanii; technik po remoncie samochodów pancernych
Przyczyna wyłączenia: zranienie do brzucha 30.12.1943, umarł od ran o godzinie 15:15 w 199 obms 148 DS
Data śmierci: 02.01.1944
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: с. Добринь *), Потієвський район [teraz: Володарсько-Волинський], Житомирська область, Україна
Adnotacja: żona - Łyczkowska Walentyna c. Iwana, mieszkała: wś. Annino, rej. tamaliński, obw. penzeński, RFSRR;
w Dobryniu jest 4 braterskich pogrzeby żołnierzy Armii Czerwonej - w którym z ich znajdują się prochy Łyczkowskiego B.S. dokładnie nie wiadomo.

s. Dobryń. Grób braterski obok szkoły.

*) Wg źródła sioło: Добрень.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.256
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.553
3. CAMO Zb.58 Inw.А-71693 Dz.885
4. "Книга памяти: Саратов. область". Т. 1 - Саратов: Регион. Приволж. изд-во "Детская книга". 1994. - 624 с., с ил. Str.584
5. "Книга памяти: Саратовская обл." Т. 3 - Саратов: Регион. Приволж. изд-во "Детская книга". 1994. - 656 с. Str.488

Miejsce urodzenia: mko Mohilna, woł. mohilańska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: październik r. 1937, Uździański RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: mł. lejtnant
Służył: 10 odd. bat. POZŁ
Stanowisko: płutonowy
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Szczepan s. Piotra, mieszkał: wś. Mohilna, rej. uździeński / żona - Halina c. Aleksandra z d. Jakubowska, mieszkała: ul. Październikowa 10, m.o. Uzda, wszyscy - obw. miński, BSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.170478 Dz.57
2. CAMO Zb.33 Inw.595608 Dz.3
3. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.561

Miejsce urodzenia: m. Bobrujsk, BSRR
Miejsce mobilizacji: 20.08.1942; Kzył-Ordyński RKW, obw. kzyłordyński, Kazachska SRR
Stopień: sierz. [2] / gw. sierz. [1]
Służył: 1 bat. 1001 PAS 1 GKC [2] / 4 bat. 86 GPA 37 GDS [1]
Stanowisko: celowniczy SU-76 [2] / celowniczy armaty [1]
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1001 PAS №03/n dat. 12.07.1944
2. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 86 GPA №63/n dat. 19.05.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę" Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5060
2. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.1408

Miejsce urodzenia: wś. Gajówka, woł. kojdanowska, powiat miński [1]; wś. Leszczenka (Leszczynka), woł. bortnikowska, powiat bobrujski [2]; wszycsy - gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 07.07.1944, Dzierzyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 916 PS 250 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 15.08.1944
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: 300 m na Wschód od wsi Olszewo-Przyborowo, gm. Rutki, pow. zambrowski, woj. podlaskie, Polska
Adnotacja: żona - Helena c. Antoniego, mieszkała: wś. Gajówka (Hajeŭka), r/w Fanipol, rej. dzierzyński, obw. miński, BSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.755
2. www.sd250.narod.ru

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień:
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: v.Čarnikoŭščyna, Fanipalski sielsaviet, Dziaržynski rajon, Mienskaja vobłaść, Biełaruś
Adnotacja:

Źródło:
Spisy pogrzebu.

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: lipiec r. 1944
Stopień: szer.
Służył: pluton KPP 364 PS 139 DS
Stanowisko: celowniczy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do 364 PS №2/n dat. 10.02.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.1120

Miejsce urodzenia: wś. Chwatówka, woł. jeśmońska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: w RCAC z r. 1937; czerwiec r. 1941, Białynicki RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: technik wojskowy II rangi
Służył: 124 PLM
Stanowisko: mechanik lotniczy
Przyczyna wyłączenia: uznany się za zaginionego bez wieści w lipcu r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do wojska Frontu Leningradzkiego №010241 dat. 03.05.1942
Adnotacja: matka - Łyczkowska Eugenia c. Atanazego, mieszkała: wś. Chwatówka (Chvataŭka), żona (?) - Łyczkowska M. c. W., mieszkała: wś. Karmanówka (Karmanaŭka); wszyscy - r/w Jeśmony, rej. białynicki, obw. mohylewski, BSRR
Uczestnik Wojny zimowej l. 1939-1940 (wojna radziecko-fińska).

Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682524 Dz.94
2. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.801

Miejsce urodzenia: wś. Ratomka, woł. zasławska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: w RCAC z r. 1937, Miński RKW, Białoruska SRR
Stopień: gw.starszyna
Służył: (653 PLM 274 DLM) 65 gw.PLM 4 gw.DLM
Stanowisko: st. mechanik lotniczy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 653 PLM №2/n dat. 14.01.1943
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 4 gw. DLM №08/n dat. 04.08.1944
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.2108
2. CAMO Zb.33 Inw.717037 Dz.1510

ŁYCZKOWSKI D. s. Ł., r. 1940

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1940, Niżnieudyński RKW, obw. irkucki, RFSRR
Stopień: sierz.
Służył: 93 odnc 21 DS
Stanowisko: zast. drużynowego
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci: 23.11.1979
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do 21 DS №04/n dat. 29.05.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.2025
2. Foto grzecznie nadała Swietłana Polijenko z d. Łyczkowska (Rosja).

Miejsce urodzenia: st. Sambor, pow. samborski, woj. lwówskie, Polska
Miejsce mobilizacji:
Stopień: szer.
Stanowisko:
Służył:
Przyczyna wyłączenia: złapanie do niewoli 06.07.1941 pod m. Krzyczew, Białoruś
Obóz: Stalag VI C (Bathorn); OK SS "Mauthausen-Gusen"
Numer obozowy: 40177
Los: umarł w niewolie
Data śmierci: 04.03.1942
Pochowany: Austria
Miejsce pochówku: Mauthausen, Bezirk Perg, Oberösterreich, Republik Österreich
Adnotacja: matka - Łyczkowska Wiktoria, mieszkała: st. Sambor, ul. Somecka 197, obw. drohobycki, USRR

Mauthausen. Memoriał radziecki.
Mauthausen. Memoriał polski.

Źródło:
1. AP Zb.r-7021 Inw.149 Dz.148
2. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.3054

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 01.07.1941, Szyłkiński RKW, obw. czytyjski, RFSRR
Stopień: st. lejtnant
Służył: 985 PS 226 DS
Stanowisko: pom. kier. DSF
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 11 KS №3/n dat. 28.01.1945
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.2197

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: b/s
Służył: 32 oddział polowej łączności armii - baza wojskowa poczty polowej, liter "А..."
Stanowisko: pom. kierownika
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 10.10.1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Halina c. Jana, mieszkała: m. Tiumeń, ul. Perekopska 15, RFSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.19
2. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.710

Miejsce urodzenia: wś. Wiazówka, woł. kaczerycka, powiat bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji:
Stopień: bojowcy
Służył:
Stanowisko: partyzant i łącznikowa
Przyczyna wyłączenia: zabite
Data śmierci:
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: v. Čaravač, Kličaŭski rajon, Mahiloŭskaja vobłaść, Biełaruś
Adnotacja:

Źródło:
klichev.bobr.atservers.net

Miejsce urodzenia: wś. Chwatówka, woł. jeśmońska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: oficer kadrowy, w r. 1933 zakończył PKPNS
Stopień: kpt.
Służył: FB, drużyna marynarzy BÓBR
Stanowisko: d-ca drużyny
Przyczyna wyłączenia: zginął we wrześniu r. 1941; żywy - walczył do końca wojny
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Hanna c. Piotra, mieszkała: wś. Skaty, rej. kamyszłowski, obw. swierdłowski, RFSRR

Źródło:
1. CAMW Zb.3 Inw.1 Dz.6
2. CAMW Zb.88 Inw.2 Dz.692
3. CAMW Zb.864 Inw.1 Dz.271
4. CAMW Zb.864 Inw.1 Dz.1305
5. CAMW Zb.1787 Inw.2 Dz.241

Miejsce urodzenia: wś. Nowa Słobódka, woł. głuchska, powiat bychowski, gub. mohylewska
Miejsce mobilizacji: r. 1939, Bychowski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko: kierowca
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w czerwcu r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska Wiera c. Jana, mieszkała: wś. Nowa Słobódka, r/w Głuchi, rej. bychowski, obw. mohylewski, BSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.117

Miejsce urodzenia: woł. stańkowska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 08.07.1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: st. sierz.
Służył: 1018 PS 269 DS 41 KS 3 А
Stanowisko: pom. plutonowego
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 28.08.1944
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: wsch. okolica wś. Żochy *), gm. Czerwin, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, Polska [4]
Miejsce pochówku: "Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej" - ul. I Armii Wojska Polskiego, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie, Polska [5]
Adnotacja: żona - Taćciana c. Ryhora, mieszkała: wś. Szaciły, r/w Dzierżyńsk, rej. dzierżyński, obw. miński, BSRR

m. Ostrołęka. Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej.
m. Ostrołęka. Cmentarz. Groby braterskie.
m. Ostrołęka. Cmentarz. Grób braterski №132.

*) Na mapach r. 1935 Wojskowego Instytutu Geograficznego (Warszawa): wś. Żochy-Mileń, [J.Ł.]

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.951
2. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.117
3. CAMO Zb.1560 Inw.2 Dz.46
4. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce. Dz.33 Ark.176 (dane CAMO)
5. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce. (dane ADN)
6. Zdjęcia grobów grzecznie nadały małżonkowi Smurzyńsсy.

Jakób Łyczkowski

Miejsce urodzenia: m. Bobrujsk, BSRR
Miejsce mobilizacji: 06.02.1942 - Taszkencka szkoła kawaleryjska
Stopień:
Służył:
Stanowisko: d-ca plutonu szablowego
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w listopadzie r. 1943
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: poszukuje siostrzenica - Łyczkowska Eugenia c. Borysa.

Źródło:
Dane Łyczkowskiej E.

Miejsce urodzenia: m. Bobrujsk, BSRR
Miejsce mobilizacji: Kzył-Ordyński RKW, obw. kzyłordyński, Kazachska SRR
Stopień: gw. st. lejtnant
Służył: 8 GPK 2 GDK
Stanowisko: d-ca plutonu szablowego
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 18.10.1943 w okolicach s. Piotrowskie, rej. dymierski [teraz: Києво-Святошинськи] obw. kijowski, USRR
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska Eugenia c. Bazylego, mieszkała: ul. Czymkentu 35, m. Kzył-Orda, Kazachska SRR

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.218
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.288
3. CAMO Zb.33 Inw.594259 Dz.43

Miejsce urodzenia: m. Kansk, gub. jenisejska
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Iłański RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: uczestniczył w bojowych działaniach w latach 1941-1945

Źródło:
"Никто не забыт... Красноярский край", том 5. Красноярск, 2003.- 544 с., илл. Str.81

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Kański RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 145 PS odd. DS WW NKWD
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 145 PS №7/n dat. 12.06.1943
Adnotacja:

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.682526 Dz.1493

Miejsce urodzenia: wś. Annopol (Anapolle / Hanapolle), r/w Chutar, rej. czerwieński, okrąg miński, BSRR
Miejsce mobilizacji: 06.07.1944, Czerwieński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 183 PS / 10 bs 1260 brs
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: 17.01.1945 otrzymał zranienie i wysłany do szpitala, zaginął bez wieści
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: siostra - Łyczkowska Maria c. Aleksandra, mieszkała: m. Czerwień, ul. Humienna 18 (r. 1946)

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.1999

Miejsce urodzenia: wś. Korma, rej. uździeński, okrąg miński, BSRR
Miejsce mobilizacji: czerwiec r. 1944, Uzdzieński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w czerwcu r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska Lidia c. Bazylego, mieszkała: wś. Korma, r/w Jezioro, rej. uździeński, obw. miński, BSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.356

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 27.07.1944, Horodyszczański RKW, obw. baranowicki, Białoruska SRR
Stopień: st. sierz.
Służył: kf 391 PS 170 DS
Stanowisko: pom. plutonowego
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Order "Sława III klasy" - rozkaz do 170 DS №110/n dat. 14.12.1944
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do wojska 40 A №694/n dat. 17.02.1945
Adnotacja: stale mieszkał - kraj krasnojarski.

Order "Czerwona Gwiazda" Order "Sława III klasy"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.5571
2. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.3110

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 06.07.1944, Czerwieński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 3333 SLR
Stanowisko: instruktor LWF
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do wojska 2 Frontu Białoruskiego №904 dat. 13.08.1945
Adnotacja: uczestnik wojny domowej 1920-1930 - 68 pułk kawalerii.

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3999

Miejsce urodzenia: m. Winnica
Miejsce mobilizacji: Winnicki MKW, obw. winnicki, Ukraińska SRR
Stopień: szer.
Służył: 1151 PS 343 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 14.03.1942
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: с. Киселі, Олексіївський [teraz: Первомайський] район, Харківська область, Україна (inskrypcja na pamiątkowej płycie jest nieobecna)
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Piotr s. Eudokima, mieszkał: Przywokzalna 8, m. Winnica, USRR

s. Kisieli. Memoriał.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.414
2. CAMO Zb.58 Inw.977525 Dz.276

Miejsce urodzenia: wś. Jedżar, woł. uchwalska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 30.06.1944 [2] / 15.07.1944 [1], Krupski RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 5 ks 1081 PS 312 DS 69 A
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: umarł od ran w 1915 SSE
Data śmierci: maj r. 1945
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1081 PS №45/n dat. 27.05.1945
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Płaton s. Laurentego, mieszkał: wś. Jedżar, r/w Szynki, rej. krupski, obw. miński, BSRR

Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.600
2. CAMO Zb.58 Inw.977521 Dz.287

Miejsce urodzenia: wś. Sorokowszczyna, woł. stańkowska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: lipiec r. 1941, Dzierżyński RKW, (mieszkał: wś. Stańków), obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w październiku r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Nina c. Łazarza, mieszkała: wś. Szykatowicze, r/w Dobryniewo, rej. dzierżyński, obw. miński, BSRR (r.1948)

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977521a Dz.828

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 07.07.1944, Mohylewski MKW [3] / 25.07.1944, Białynicki RKW [2] / 28.06.1944, Białynicki RKW [1], obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 885 PS 290 DS
Stanowisko: telefonista bat. armat 76 mm[3] / celowniczy armaty [1, 2]
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 885 PS №50/n dat. 27.10.1944
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 290 DS №191/n dat. 11.02.1945
3. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - rozkaz do 35 KS №202/n dat. 01.04.1945
Adnotacja: siostra - Łyczkowska Olga c. Teodora, mieszkała: wś. Chwatówka, rej. białynicki, obw. mohylewski, BSRR

Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.2514
2. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5558
3. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.3092

Miejsce urodzenia: m. Ryga, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 05.03.1942, Puszkiński RKW, obw. moskiewski, RFSRR
Stopień: st. sierz.
Służył: 8 bat. 566 PA 304 DS
Stanowisko: celowniczy armaty / działonowy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 566 PA №1/n dat. 03.09.1943
2. Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - rozkaz do wojska 1 gw. A №65/n dat. 12.03.1944
3. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 304 DS №56/n dat. 28.08.1944
4. Order "Sława III klasy" - rozkaz do 304 DS №28/n dat. 11.04.1945
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" Order "Sława III klasy" Medal "Za odwagę" Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682526 Dz.1597
2. CAMO Zb.33 Inw.686044 Dz.4081
3. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.2705
4. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.2677

Miejsce urodzenia: s. Pieszczure *), woj. stanisławówskie, Polska
Miejsce mobilizacji: r. 1944, Drohobycki RKW, obw. drohobycki, Ukraińska SRR
Stopień: szer. [1, 2], jefrejter [3]
Służył: 163 OBSap 148 DS
Stanowisko: saper
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 01.04.1945
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: wś. Rogożany **), gm. Kietrz, pow. głubczycki, woj. opolskie, Polska [1, 2]
Miejsce pochówku: m. Kędzierzyn Koźle, woj. opolskie, Polska [3]
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Roman s. Antoniego, mieszkał: s. Pieszczure, obw. drohobycki, USRR

m. Kędzierzyn Koźle. Cmentarz Wojskowy.

*) Mijscowość jest nie zidentyfikowana.
Prawdopodobnie, chodzi o s. Szeszóre, gm. Pistyń, pow. kossowski, woj. stanisławówskie, Polska / rej. kosowski, obw. stanisławski, USRR [teraz: s. Szeszore, rej. kosowski, obw. iwano-frankowski, Ukraina]
**) Niem. - Rosen.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.616
2. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce. (dane CAMO)
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce. (dane ADN)

Miejsce urodzenia: m. Czerwień, obw. miński, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: Czerwieński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 438 PS 129 DS
Stanowisko: celowniczy 76 mm armaty
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce podczas szturmu miasta Heiligenbeil, Prusy Wschodnie
Data śmierci: 21.03.1945
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: г. Мамоново (Heiligenbeil), Багратионовский район, Калининградская область, РФ (zwłoki żołnierza są przeniesione z płn.-zach. okolic w. Wermten, Prusy Wschodnie)
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 438 PS №055/n dat. 31.03.1945
2. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" (pośmiertnie) - rozkaz do 40 KS №325/n dat. 08.04.1945
Adnotacja: matka - Paulina c. Michała, mieszkała: ul. Proletarska 8, m. Czerwień, obw. miński, BSRR

m. Mamonowo. Pamiątkowy kompleks na pogrzebie braterskim.
Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.1626
2. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3978
3. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.597
4. Spisy pogrzebów
5. "Назовем поименно. Рос. Федерация, Калинингр. обл.", Калининград: Кн. изд-во, 1994. Т. 5: Л-М. - 1994.- 288 с. Str.101

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Uwiński RKW (osiedle Uwa), Udmurcka ASRR
Stopień: mł. lejtnant
Służył: 210 OBS
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 23.06.1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Olga c. Bazylego, mieszkała: Udmurcka ASRR / obw. archangielski, RFSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.23
2. CAMO Zb.33 Inw.11459 Dz.424
3. "Книга Памяти Удмуртской Республики". 2 том. Str.359

Miejsce urodzenia: s. Biskowice, pow. samborski, woj. lwówskie, Polska
Miejsce mobilizacji: maj r. 1941 (ze słów świadków), Samborska RKW, obw. drohobycki, Ukraińska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w sierpniu r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska Barbara c. Marcina, mieszkała: s. Biskowice, rej. samborski, obw. drohobycki [teraz: obw. lwówski], USRR (r. 1948)

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977522 Dz.324

Miejsce urodzenia: wś. Gajówka, woł. kojdanowska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji:
Stopień: st. sierz.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zginął w niewole
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:

Źródło:
"Saskie memoriały". Baza jeńców.

Miejsce urodzenia: m. Mińsk, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 07.07.1944, Staliński RKW m. Mińska, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 2 obs 28 obrs 508 PS 174 DS
Stanowisko: telefonista plutonu łączności
Przyczyna wyłączenia: otrzymał zranienie 05.02.1945, późniejszy los jest nie znany - zaginął bez wieści
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Order "Sława III klasy" - rozkaz do 174 DS №57 dat. 27.10.1944
Adnotacja: siostra - Łyczkowska Jadwiga c. Wincentego, mieszkała: pr[zejazd - ?] Leśny 5 miesz.1, Sierabranka, m. Mińsk, BSRR (r. 1946)

Order "Sława III klasy"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.4581
2. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.2024

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1931, Stalinski DKW, m. Mińsk, Białoruska SRR
Stopień: gw. st. lejtnant
Służył: 12 odd. gw. PCCP
Stanowisko: d-ca kc
Przyczyna wyłączenia: ciężkie zranienie prawej nogi - inwalida II grupy
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Order "Czerwona Gwiazda" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №223/43 dat. 06.11.1947
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.744808 Dz.8

Karol Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Sieliba, rej. berezyński, okrąg miński, BSRR
Miejsce mobilizacji: 15.07.1943, Mołotowski RKW, obw. mołotowski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 1208 PS 362 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: 30.06.1944, ciężkie zranienie obu nóg - inwalida ІІI grupy
Data śmierci: 1993
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za zasługi bojowe" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №204 dat. 06.08.1946
Adnotacja:

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.744807 Dz.17
2. Dodatkowe wiadomości grzecznie są nadane Wieńczysławem Łyczkowskim (Rosja).

Miejsce urodzenia: wś. Dubrowa, woł. puchowicka, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 12.07.1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: mł. sierz.
Służył: 199 DS
Stanowisko: drużynowy strz.
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 24.01.1945
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: wś. Zawady, gm. Troszyn, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, Polska [1]
Miejsce pochówku: Las Grzanka, gm. Szelków, pow. makowski, woj. mazowieckie, Polska [2]
Odznaczeni:
Order "Sława III klasy" - rozkaz do 199 DS №2/n dat. 18.01.1945
Adnotacja: żona - Łyczkowska Olimpia c. Piotra, mieszkała: wś. Hanapolle (Annopol), rej. czerwieński, obw. miński, BSRR

Las Grzanka. Grób braterski.
Order "Sława III klasy"

Źródło:
1. CAMO Zb.

33 Inw.686196 Dz.1928
2. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.210
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce. (dane ADN)

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Mohylewski OKW [1] / czerwiec r. 1941, Miński RKW, obw. miński [2], Białoruska SRR
Stopień: prawnik wojskowy III rangi [1] / kpt. systemu prawnego [2]
Służył: Prokuratura Wojskowa 49 A [1] / 1 ALot [2]
Stanowisko: śledczy wojskowy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do wojska 49 A Frontu Zachodniego №018 dat. 22.02.1943
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do wojska 1 ALot №55/n dat. 05.09.1944
Adnotacja: w ewakuacji rodzina mieszkała: m. Stalingrad, SZC, osiedle/w, d. 506, miesz. 17

Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682525 Dz.479
2. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.1704

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień:
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: był w niewole 14 dni; żona - Łyczkowska Maria c. Jana, mieszkała: m. Mińsk, 8-y zauł. d.9 miesz.1

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1618

Miejsce urodzenia: wś. Jedżar, woł. uchwalska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: październik r. 1939, Krupski RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w sierpniu r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Płaton s. Laurentego, mieszkał: wś. Jedżar, r/w Szynki, rej. krupski, obw. miński, BSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.602

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Konakowski RKW, obw. kaliniński, RFSRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w maju r. 1942
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Gnieuszewa Jekaterina c. Iwana, mieszkała: s/ch NKWD, w. Jedimonowo, rej. konakowski, obw. kaliniński [teraz: twerski], RFSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1618
2. "Книга Памяти. Тверская область". Том 9. Изд-во "Тверские ведомости", 1995. Str.466

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Niżne-Ingaszski RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 9 ks 1244 PS 374 DS 59 A
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 03.02.1942
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: do mobilizacji mieszkał - st. Tynska, rej. niżneingaszski, kraj krasnojarski, RFSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.1061

Miejsce urodzenia: wś. Pućków, woł. jakszycka, powiat ihumeński, gub. mińska
Miejsce mobilizacji: Bereziński RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 446 PS 397 DS
Stanowisko: łącznik
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 25.09.1944
Pochowany: Łotwa
Miejsce pochówku: trup został na pobojowiskie, zaaferowanym przeciwnikiem, w rejonie na południe od Vaive, Vaives pagasts, Cēsu rajons [teraz: Cēsu novads], Latvija
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Szczepan s. Leona, mieszkał: wś. Pućków, r/w Sielib, rej. berezyński, obw. mohylewski [teraz: miński], BSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1030

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 18.01.1942, Uljanowski MKW, RFSRR
Stopień: gw. sierz.
Służył: sztab 17 GDS
Stanowisko: st. radiotelegrafista
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 05.01.1944
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: v. Siniaki *) (rejon stacji kolejowej Krynki), Loźnienski rajon, Viciebskaja vobłaść, Biełaruś
Adnotacja: matka - Łyczkowska Nina c. Bazylego, mieszkała: ul. Gonczarowa 14-27, m. Uljanowsk, RFSRR

Łyczkowski Leon. 1942.

*) Wieś już nie istnieje. Dziś to terytorium: Akciabarski pasiałkovy saviet, viciebski rajon.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.219
2. "Книга Памяти: Мемориальное издание" - Ульяновск: Издательство "Дом печати", 1995, т.1 -456 с.: ил. Str.261
3. "Книга памяти Украины. Одесская область", том VIII, город Одесса, Жовтневый район.
4. Zdjęcie grzecznie przekazała Oksana córka Rejngolda z d. Łyczkowska (Ukraina).

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Kotowski RKW, obw. odeski, Ukraińska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: lipiec r. 1944
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:

Źródło:
"Книга памяти Украины. Одесская область", том IX, Одесская область, Котовский район

Miejsce urodzenia: wś. Rospy, woł. pukowska, powiat ihumeński, gub. mińska
Miejsce mobilizacji: 04.02.1940, Kopylski RKW, obw. bobrujski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 403 PS 145 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Lidia c. Bazylego, mieszkała: wś. Perewoz, r/w Starzyca [teraz: Słoboda Kuczyńska], rej. kopylski, obw. bobrujski [teraz: miński], BSRR (r. 1949)

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977522 Dz.404

Miejsce urodzenia: wś. Chwatówka, woł. jeśmońska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1940, Zadnieprzański DKW, m. Smoleńsk, obw. smoleński, RFSRR
Stopień: technik-lejtnant
Służył:
Stanowisko: kier. PIG
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za obronę Stalingradu"
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do wojska Frontu Białoruskiego №10/n dat. 30.10.1943
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za obronę Stalingradu"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.686044 Dz.3275

Miejsce urodzenia: wś. Chwatówka, woł. jeśmońska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 05.07.1944, Białynicki RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 7 bat. 1029 PA 64 DS
Stanowisko: amunicyjny działonu
Przyczyna wyłączenia: złapanie do niewoli (zwolniony)
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 1029 PA №13/n dat. 02.06.1945
Adnotacja: żona - Łyczkowska Matrona c. Marcina, mieszkała: wś. Chwatówka, r/w Jeśmony, rej. białynicki, obw. mohylewski, BSRR

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.913
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1600

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: sierpień r. 1942, Irbieński RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: bzm, w latach 1942-1945
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: mieszkał - o. Podjanda, rej. irbieński, kraj krasnojarski, RFSRR

Źródło:
"Никто не забыт... Красноярский край", том 5. Красноярск, 2003.-544 с., илл. Str.136

Miejsce urodzenia: wś. Saszyno *), rej. czausowski, BSRR
Miejsce mobilizacji: r. 1943, Solikamski RKW, obw. mołotowski, RFSRR
Stopień: gw. jefrejter [4] / gw. st. sierz. [2,3]
Służył: 241 GPS 75 GDS
Stanowisko: działonowy 76-mm armaty
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - rozkaz do 17 KS №19/n dat. 20.07.1943 [4] / 21.07.1943 [1]
2. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 241 GPS №39/n dat. 07.08.1943
3. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 75 GDS №57/n dat. 19.07.1944
4. Order "Sława III klasy" - rozkaz do 75 GDS №83/n dat. 18.01.1945
5. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 241 GPS №101/n dat. 24.04.1945
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" Order "Czerwona Gwiazda" Order "Sława III klasy" Medal "Za odwagę" Medal "Za odwagę"

*) Prawdopodobnie chodzi o wsi "Szaszyno". Teraz już nie istnieje. Terytorium: Asinaŭski pasiałkovy saviet, Čavuski rajon.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682526 Dz.1836
2. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3255
3. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5970
4. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.1368

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1942, Chwałyński RKW, obw. saratowski, RFSRR
Stopień: mł. lejtnant
Służył: 15 olebł
Stanowisko: plutonowy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do wojska 2-go Frontu Baiłoruskiego №0715 dat. 22.06.1945
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.4097

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 10.07.1944, Woroszyłowski DKW m. Mińska, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 758 PS 88 DS
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści we wrześniu r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Hanna c. Saweliusza (ślub w r. 1937), mieszkała: ul. Charkowska 5 miesz.1, m. Mińsk, BSRR (r. 1950)

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977523 Dz.288

Miejsce urodzenia: wś. Kiryłówka, ujazd kański, gub. jenisejska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: sierpień r. 1942, Irbieński RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: mł. lejtnant
Służył: 12 GDS / 1287 PS 60 DS
Stanowisko: d-ca plutonu strz.
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: walczył na Frontach Briańskim, I Białoruskim, brał udział w Orłowskiej i Berlińskiej operacjach zaczepnych: sierpień 1942 - maj 1945.

Źródło:
"Никто не забыт... Красноярский край", том 5. Красноярск, 2003.-544 с., илл. Str.271

Miejsce urodzenia: wś. Pieczurany, woł. teladowicka, powiat słucki, gub. mińska
Miejsce mobilizacji: Kopylski RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 1316 PS 17 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: umarł od zranień
Data śmierci: 20.02.1945
Pochowany: Rosja (Prusy Wschodnie)
Miejsce pochówku: w. Alt-Sadluken *) grb. №1, 8 km na Północ od m. Mühlhausen [teraz: п. Гвардейское, Багратионовский район, Калининградская область, РФ] - najbliższe pogrzeby wojskowe znajdują się w osiedlach Niwieńskie i Czechów
Odznaczeni:
Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 1316 PS №119/n dat. 20.02.1945
Adnotacja: matka - Łyczkowska Elena c. Aleksandra, mieszkała: wś. Pieczurany, r/w Pociejki, rej. kopylski, obw. miński, BSRR

Medal "Za zasługi bojowe"

*) Mijscowość jest nie zidentyfikowana.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.731
2. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.398
3. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.1149

Miejsce urodzenia: wś. Prusinowo, woł. swierżeńska, powiat miński,gub. mińska, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji:
Stopień:
Służył: brygada partyzancka im. Stalina
Stanowisko: bojowiec
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 17.07.1943
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: wś. Androsowszczyzna, rej. kopylski, obw. miński, Białoruś (być może zwłoki są przeniesione do grobu braterskiego we w. Bobownia)
Adnotacja: matka - Łyczkowska Hanna c. Józefa, mieszkała: wś. Prusinowo, r/w Nieman, rej. uździeński, obw. miński, BSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.1263

Miejsce urodzenia: wś. Dobryniewo, woł. stańkowska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 13.07.1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer. [3], mł. sierż. [2, 4]
Służył: 1262 PS 380 DS (Orłowska)
Stanowisko: kaemista
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 15.03.1945
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: wś. Chwaszczyno (niem. - Quaschin) *) [8 km na Wschód od m. Danzig - błąd, J.Ł.], gm. Żukowo, pow. kartuski, woj. pomorskie, Polska [2, 4]
Miejsce pochówku: wś. Bojano (płn. okolice wsi), gm. Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie, Polska [3]
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1262 PS №99/n dat. 12.03.1945
Adnotacja: żona - Łyczkowska Stefania c. Jana, mieszkała: wś. Dobryniewo, rej. dzierżyński, obw. miński, BSRR

w. Bojano. Groby braterskie.
Medal "Za odwagę"

*) Na mapach Sztabu Generalnego RCAC - "Квашин".

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.2086
2. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.412 Ark.218
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce. (dane ADN)
4. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce. (dane ONBIDSA)

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 22.06.1944, Bychowski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 16 bat. 4 dn 189 brahc 29 DAP
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do 189 brahc №17/n dat. 22.05.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.478

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: lejtnant
Służył: 335 obkm 110 DS 33 A
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: umarł w 493 obms
Data śmierci: 22.12.1942
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.A-71693 Dz.2326

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1944, Kliczewski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 1903 PAL
Stanowisko: telefonista
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1903 PAL №2/n dat. 31.03.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.59

Miejsce urodzenia: woł. uździeńska (?), powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Kujbyszewski OKW, RFSRR
Stopień: mł. politruk
Służył: 288 DS
Stanowisko: w rozporządzeniu wydziału politycznego dywizji
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w listopadzie r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Gusincewa Natalia c. Filipa, mieszkała: ul. Komsomolska 3, mko Wasilewicze, obw. poleski [teraz: m. Wasilewicze, rej. rzeczycki, obw. homelski], BSRR (r. 1944) [3,4,5]; żona - Gusiewa N. F., mieszkała: z/s "Rybaczij" (szkoła średnia), rej. kinel-czerkaski, obw. kujbyszewski, RFSRR [1, 2]

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.272
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.530
3. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.847
4. CAMO Zb.33 Inw.11459 Dz.517
5. CAMO Zb.33 Inw.594258 Dz.42

Miejsce urodzenia: wś. Rospy, woł. pukowska, powiat ihumeński, gub. mińska
Miejsce mobilizacji: 21.09.1939, Kopylski RKW, obw. bobrujski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 403 PS 145 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w czerwieniu r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Lidia c. Bazylego, mieszkała: wś. Rospy, r/w Starzyca [teraz: Słoboda Kuczyńska], rej. kopylski, obw. bobrujski [teraz: miński], BSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977524 Dz.197

Miejsce urodzenia: wś. Obozok, woł. pogoska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 12.11.1942, Plesiecki RKW, obw. archangielski, RFSRR
Stopień: sierz.
Służył: 30 odd. bat. nartowy 11 odd. brygady nartowej
Stanowisko: d-ca plutonu moździerzowego
Przyczyna wyłączenia: ciężkie zranienie do głowy, odrywanie lewej ręki
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №223/143 dat. 06.11.1947
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana II klasy"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.744808 Dz.110

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 14.06.1943, Bołogowski RKW, obw. kaliniński, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 922 PS 250 DS (Orłowska)
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 30.09.1943
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: 2 km na zach. od v. Hłybaŭka, Śviaciłaŭski rajon [teraz: Staŭbunski pasiałkovy saviet, Vietkaŭski rajon], Homielskaja vobłaść, Biełaruś
Miejsce pochówku: miejsce ponownego pogrzebu - grób źbiorowy №2056 we v. Bartałamijeŭka, Vietkaŭski rajon, Homielskaja vobłaść, Biełaruś (eksmitowana strefa). [5]
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do 922 PS №20/n dat. 28.09.1943
Adnotacja: żona - Łyczkowska Maria c. Bazylego, mieszkała: wś. Miedwiediewo, rej. bołogowski, obw. kaliniński [teraz: twerski], RFSRR

Grób źbiorowy №2056
Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686044 Dz.2329
2. CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.846
3. www.sd250.narod.ru
4. "Книга памяти". Том 7. Тверь, 1994. Изд-во "Тверские ведомости". Str.102
5. Dane działu po pytaniach obrony i działalności prawoochronnej Homelskiego obwodowego komitetu wykonawczego.

Miejsce urodzenia: wś. Dobryniewo, rej. kojdanowski, okrąg miński, BSRR
Miejsce mobilizacji: listopad r. 1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: gw. szer.
Służył: 1 bat. 1 gw. dnm 28 gw. brm
Stanowisko: numer dziłonu moździerzowego
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 28 gw. brm №06/n dat. 26.05.1945
Adnotacja:

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.541

Miejsce urodzenia: wś. Szaszyno (Saszyno), rej. czausowski, okrąg mohylewski, BSRR
Miejsce mobilizacji: 05.10.1943, Czausowski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: OCP zz 10 A (64 DS [3])
Stanowisko: miotacz ognia
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści - znalazł się do niewoli 08.03.1944 (zwolniony)
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do wojska 10 A №5/n dat. 21.02.1944
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Piotr s. Jana, mieszkał: wś. Szaszyno [teraz nie istnieje], r/w Prudek, rej. czausowski, obw. mohylewski, BSRR

Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686044 Dz.2619
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.176
3. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1261
4. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1588

Miejsce urodzenia: wś. Czeremszanka, okrąg kański, gub. jenisejska, RFSRR
Miejsce mobilizacji: r. 1942, Iłański RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: jefrejter
Służył:
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 326 PS №25/n dat. 19.09.1944
Adnotacja: uczestniczył w działaniach bojowych w latach 1942-1945

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.6713
2. "Никто не забыт... Красноярский край", том 5. Красноярск, 2003.-544 с., илл. Str.8

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Sołombalski DKW m. Archangielsk, RFSRR
Stopień: gw. szer.
Służył: 66 GDS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 03.07.1943
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: с. Ольховатка [zwłoki są przeniesione do grobu w с. Сафоновка (inskrypcja na płycie jest nieobecna), J.Ł.], Ивнянский район, Белгородская область, РФ
Adnotacja: matka - Łyczkowska Agrypina c. Mikity, mieszkała: ul. Teriochina 68 miesz.1, Sołombała, m. Archangielsk, RFSRR

s. Safonówka. Grób zbiorowy.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.285
2. Książka Pamięci Elektronowa obwódu Archangielskiego.
3. www.muzdiorama.ru

Miejsce urodzenia: wś. Dziewoszyce, woł. jeśmońska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 27.11.1943, Kożewnikowski RKW, obw. tomski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 1293 PS 266 DS
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 29.03.1944
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: cmentarz dywizji, szereg 2 miejsce 11: 300 m płn.-zach. с. Рюмівське, Одеська область [teraz: Миколаївська], Україна
Adnotacja: żona - Łyczkowska Wiera c. Pankrata, mieszkała: s. Bazoj, rej. kożewnikowski, obw. tomski, RFSRR

s. Riumiwskie. Memoriał.
s. Riumiwskie. Płyta na grobie zbiorowym z nazwiskiem poległego.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1184
2. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.670
3. "Книга памяти Украины. Николаевская область". Том V, Вознесенский район: Воины, погибшие при обороне и освобождении района, Дмитриевский с/с, с. Рюмовское
4. "Книга памяти. Томская область". Том 2 (Е-Л), Томск: 1994. Str.432

Miejsce urodzenia: wś. Książęca Mohyła, woł. pogoska, powiat słucki, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: czerwień r. 1941, Słucki RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści we wrześniu r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska Nadzieja c. Pawła, mieszkała: wś. Książęca Mohyła (teraz nie istnieje, J.Ł.), r/w Dorosino, rej. słucki, obw. bobrujski, BSRR (r. 1948) [teraz: rej. lubański, obw. miński, Białoruś]

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977521 Dz.277

Miejsce urodzenia: wś. Korma, ujazd rzeczycki, gub. homelska, RFSRR
Miejsce mobilizacji: Mołotowski DKW, m. Kujbyszew, RFSRR [3]
Miejsce mobilizacji: r. 1943, Wasilewicki RKW, obw. poleski, Białoruska SRR [2]
Stopień: szer.
Służył: 557 PS 153 DS [3] / 34 GPS 13 GDS [1,5]
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści podczas bojów z 14.07 po 17.07.1942 [2] / zginał 25.10.1942 / zaginął bez wieści w maju r. 1944 - "znowu ujawniony" [2]
Data śmierci:
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: ул. 2-ая Набережная, г. Сталинград, РФ [1, 5]
Adnotacja: siostra - Łyczkowska Olga c. Pawła, mieszkała: w. Błażki; ojciec - Łyczkowski Paweł s. Pawła, mieszkał: wś. Korma; wszyscy - rej. wasilewicki, obw. poleski, BSRR [teraz: r/w Zelenocze, rej. kalinkowicki, obw. homelski, Białoruś]

*) Prawdopodobnie niżej chodzi o dwóch różnych osobach.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.658
2. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.677
3. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.1831
4. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.794
5. CAMO Zb.58 Inw.977525 Dz.297
6. "Книга памяти". Том 3. Самара, 1994. Str.305 i 325
7. "Книга памяти". Том 11. Самара, 1994. Str. 109

Miejsce urodzenia: wś. Jałaniec, powiat winnicki, gub. podolska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: czerwień r. 1941, Tomaszpolski RKW, obw. winnicki, Ukraińska SRR
Stopień: sierz.
Służył: sztab 256 DS
Stanowisko: d-ca drużyny
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści podczas walki w okolicach m. Kalinin (Twer) 28.11.1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Maria c. Bazylego, mieszkała: wś. Jałaniec, rej. tomaszpolski, obw. winnicki, USRR

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.461
2. CAMO Zb.58 Inw.977521 Dz.619

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 02.07.1944, Bychowski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 1 kkmsz 1021 PS 307 DS
Stanowisko: kaemista
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1021 PS №15/n dat. 23.04.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.1320

Miejsce urodzenia: s. Jeljan *), rej. birski, Baszkirska ASRR
Miejsce mobilizacji: Birski RKW, Baszkirska ASRR
Stopień: lejtnant (kadrowy)
Służył: 385 odapl 14 DS
Stanowisko: plutonowy
Przyczyna wyłączenia: umarł od otrucia gazem czadowym
Data śmierci: 07.03.1942
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: 18-й км дороги Ура-губа - р. Западная Лица, Кольский район, Мурманская область (grb. №1 współrzędne 87-89 [4], 8690 [3]), РСФСР
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Hregory s. Mirona, mieszkał: ul. Czerwonoarmijna 3, st. Jana *) kol. kazańska, Baszkirska ASRR [2]; ul. Krasnojarska 43, st. Jawapod *), Baszkirska ASRR [1]

*) Miejscowość jest nie zidentyfikowana.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.74
2. CAMO ф.33 Inw.11458 Dz.194
3. CAMO Ф.58 Inw.818883 Dz.495
4. CAMO Ф.58 Inw.A-71693 Dz.310
5. "Память. Списки погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Книга седьмая. - Уфа: "Китап", 1995. - 600 с. Str.489
6. "Память. Списки погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Книга двадцатая. - Уфа: Китап, 1999. - 468 с. Str.355

Miejsce urodzenia: wś. Troick, ujazd aczyński, gub. jenisejska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Aczyński RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w grudniu r.1942
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Maria c. Nazariusza, mieszkała: r/w Troick, rej. bolszeułuński, kraj krasnojarski, RFSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.977521 Dz.210
2. "Книга памяти Красноярского края", том 3. - Красноярск: Кн.из-во, 1995. - 576 с., с илл. Str.89

Miejsce urodzenia: wś. Obozok, woł. pogoska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Judyński RKW, Tatarska ASRR
Stopień: szer.
Służył: dn art. 256 obrs
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: 08.12.1942 skazany trybunałem wojskowym przed 10 lat ograniczenia wolności
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska, mieszkała: wś. Obozok, r/w Dmitrowicze, rej. berezyński, obw. mohylewski, BSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.510

Miejsce urodzenia: wś. Stare Morgi, woł. słobodapyraszewska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 03.07.1944, Uździeński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w październiku r.1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Olga c. Antoniego, mieszkała: wś. Słoboda Pyraszewska, rej. uździeński, obw. miński, BSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.474
2. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.2216

Miejsce urodzenia: wś. Nosowicze, woł. domanowicka, powiat rzeczycki, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie [?- J.Ł.]
Miejsce mobilizacji: listopad r. 1943, Polowy KW 60 DS, Białoruska SRR
Stopień: partyzant / szer.
Służył: oddział partyzancki / 42 PS 181 DS
Stanowisko: fizylier
Przyczyna wyłączenia: ciężkie zranienie 17.02.1944; ciężkie zranienie 05.04.1945
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do wojska 2-go Frontu Ukraińskiego №242/n dat. 08.06.1945
2. Order "Sława III klasy" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №223/41 dat. 06.11.1947
Adnotacja: uczestnik bojów w Austrii, Węgrach i Czechosłowacji.

Order "Sława III klasy" Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.939
2. CAMO Zb.33 Inw.744808 Dz.6

Miejsce urodzenia: st. Orsza, gub. witebska, RFSRR
Miejsce mobilizacji: 12.06.1941, Orszański MKW, obw. witebski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w październiku r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska Sołomonia *) c. Hilarego, mieszkała: ul. Ogrodowa 25, st. Orsza, obw. witebski, BSRR (r. 1950)

*) W źródle - "Somołonia".

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977523 Dz.156

Miejsce urodzenia: wś. Jałaniec, powiat winnicki, gub. podolska
Miejsce mobilizacji: październik r. 1944 [1], Nowo-Pskowski RKW, obw. woroszyłowgradzki, Ukraińska SRR
Stopień: mł. sierż. [2,3] / szer. [1]
Służył: 1021 PS 307 DS 13 A / 84 PS 409 DS
Stanowisko: zast. drużynowego [2,3] / strzelec [1]
Przyczyna wyłączenia: inna - 25.09.1942 [2,3] / SE №3484: po zranieniu - amputacja nogi powyżej za kolano [1]
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznzczeni:
Order "Sława III klasy" - rozkaz do wojska CGW №3/n dat. 14.02.1946
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Hregory s. Sergiusza, mieszkał: wś. Jałaniec, rej. tomaszpolski, obw. winnicki, USRR

Order "Sława III klasy"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.4410
2. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.447
3. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.649

Miejsce urodzenia: wś. Stare Maksymowicze, woł. brodziecka, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1942, Kliczewski RKW [błąd - J.Ł.], obw. mohylewski, Białoruska SRR [2]
Miejsce mobilizacji: listopad r. 1942, Kożwiński RKW, Komi ASRR [4]
Stopień: mł. lejtnant [1, 2] / lejtnant [3]
Służył: [743 PS -?, J.Ł.] 131 DS
Stanowisko: d-ca plutonu kmsz
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 25.07.1944
Pochowany: Estonia
Miejsce pochówku: Vodava, Vaivara vald, Ida-Viru maakond, Eesti
Adnotacja: matka - Łyczkowska Anastazja c. Antoniego, mieszkała: wś. Stare Maksymowicze, r/w Kołbcza, rej. kliczewski, obw. mohylewski, BSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.253
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.369
3. CAMO Zb.33 Inw.594259 Dz.46
4. "Книга памяти Республики Коми". Том 7. Сыктывкар, 1998. Str.516

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 06.07.1944, Bereziński RKW, obw. mihylewski, Białoruska SRR
Stopień: gw. szer.
Służył: 90 DS / 2 ks 129 GPS 45 GDS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do 129 GPS №30/n dat. 19.05.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.2189

Miejsce urodzenia: s. Woroncewicze, woł. stare-sielska, powiat orszański, gub. mohylewska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 24.06.1941, Dzierżyński MKW [1]/ Kaliniński RKW [2], obw. gorkowski, RFSRR
Stopień: gw. st. sierz.
Służył: 188 GPS 106 GDS SG NKWD
Stanowisko: pom. plutonowego
Przyczyna wyłączenia: 10.02.1946, po zranieniu i wieku, inwalida ІІ grupy
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za obronę Leningradu"
2. Medal "Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"
3. Order "Czerwona Gwiazda" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №223/101 dat. 06.11.1947
Adnotacja: żona - Prokopowicz Maria, mieszkała: s. Woroncewicze, r/w Wołkowicze, rej. tołoczyński, obw. witebski, BSRR

Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" Medal "Za obronę Leningradu"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.744808 Dz.67
2. Zb. Leningradzki WPP Inw.530769 Dz.43013

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 10.07.1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: komendatura wojenna m. Grabówek (Polska)
Stanowisko: patrolowy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do wojska 2-go Frontu Białoruskiego №951 dat. 17.08.1945
Adnotacja:

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3104

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 20.08.1944, Bobrujski RKW, obw. bobrujski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 331 PS / pluton komendancki 96 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 96 DS 139/n dat. 24.05.1945
2. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 331 PS №129/n dat. 27.07.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę" Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.4852
2. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5332

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 06.10.1941, Liskiński RKW, obw. woroneski, RFSRRR
Stopień: szer.
Służył: 11 PS 77 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: 20.08.1942, ciężkie zranienie ręki lewej 16.05.1942 (m. Kercz)
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR dat. 09.05.1945
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do Ukaz Prezydium RN ZSRR №209/831 dat. 05.05.1951
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.744809 Dz.1

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Bychowski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 37 obnw 243 odd. PC
Stanowisko: kierowca
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 243 odd. PC №11/n dat. 22.04.1943
Adnotacja:

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.682526 Dz.1223

Miejsce urodzenia: wś. Dulebno, woł. bacewicka, powiat bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Kliczewski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w sierpniu r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Józef s. Leona, mieszkał: wś. Dulebno (Dulebnia), r/w Włodzimirówka, rej. kliczewski, obw. mohylewski, BSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.270

Miejsce urodzenia: m. Archangielsk, gub. archngielska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 20.10.1940, Mołotowski MKW, obw. archangielski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 33 obr
Stanowisko: strzelec / mechanik-kierowca
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w sierpniu r. 1941 w okolicach m. Tartu, Estonia
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska Liza c. Bazyla, mieszkała: ul. Internacjonalna 113 miesz. 23, m. Syktywkar, Komi ASRR (r. 1965)

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.977538 Dz.13
2. Elektronowa Książka Pamięci obwodu Archangielskiego.

Miejsce urodzenia: wś. Gajówka, rej. kojdanowski, okrąg miński, BSRR
Miejsce mobilizacji: czerwiec r. 1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: jefrejter
Służył: 916 PS 250 DS / 35 klt 4 bol 4 ALot
Stanowisko: drużynowy
Przyczyna wyłączenia: zranienie kulowe na wylot przedramię lewego z uszkodzeniem kości łokciowej - od 22.08.1944 do 28.11.1944 na leczeniu w SE 2541
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do wojska 4 ALot №72/n dat. 19.06.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.4278

Miejsce urodzenia: m. Mińsk, BSRR
Miejsce mobilizacji:
Stopień: lejtnant
Służył: 167 PC
Stanowisko: d-ca czołgu
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 10.08.1943
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: с. Ліпци, Харківський район і область, Україна (inskrypcja na płycie jest nieobecna)
Adnotacja: krewna - Trakina Nadzieżda c. Pawła, mieszkała: obwodowy skład weterynaryjny d. 1 miesz. 4, 11-e miasteczko NKWD, obw. czelabiński, RFSRR

s. Lipcy. Grób zbiorowy.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.58
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.177
3. CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.751

Miejsce urodzenia: wś. Łatwine, woł. teladowicka, powiat słucki, gub. mińska, BSRR
Miejsce mobilizacji: r. 1940, Kopylski RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści na początku wojny
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski J.J., mieszkał: wś. Łatwine, rej. kopylski, obw. bobrujski, BSRR [teraz: r/w Bobownia, rej. kopylski, obw. miński, Białoruś]

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.313

Grób braterski №26

Miejsce urodzenia: powiat bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1944, Oktiabrski RKW, obw. poleski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 685 PS 193 DS
Stanowisko: łącznik
Przyczyna wyłączenia: 26.10.1944 - ślepe zranienie odłamkowe klatki piersiowej z lewa; umarł od ran w 57 SE
Data śmierci: 11.11.1944
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: 1) grb. 26, Cmentarz "Janowski", m. Siedlce, woj. mazowieckie, Polska [3]
Miejsce pochówku: 1) ul. gen. Orlicz-Dreszera, m. Siedlce, woj. mazowieckie, Polska [4]
Adnotacja: syn - Łyczkowski Michał s. Wiktora, mieszkał: wś. Jasień *), r/w Nowa Dubrowka, rej. oktiabrski, obw. poleski, BSRR [teraz: obw. homelski, Białoruś]

m. Siedlce. Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej.

*) Mijscowość jest nie zidentyfikowana. Prawdopodobnie, mobilizował się w Oktiabrskim RKW, a urodził się we wsi Jasień, rej. osipowicki, obw. mohylewski [przedtem: woł. zamoszańska, powiat bobrujski, gub. mińska].
1) Dane źródeł nadarzają wątpliwymi. Wiarygodne miejsce pogrzebu - "Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej".

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.A-83627 Dz.174
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1367
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce. (dane CAMO)
4. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce. (dane ADN)

Miejsce urodzenia: wś. Perewoz, woł. pukowska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1944, Polowy Komisariat Wojskowy
Stopień: szer.
Służył: 1343 PS 389 DS
Stanowisko: fizylier
Przyczyna wyłączenia: wiele odłamkowe zranienie grzbietu bez uszkodzenia kręgosłupa; ślepe zranienie kulowe biodra prawego z przełomem kości 09.09.1944 - umarł od ran w 159 PPSC
Data śmierci: 13.09.1944
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: 1) ul. gen. Orlicz-Dreszera, m. Siedlce, woj. mazowieckie, Polska
Adnotacja: żona - Łyczkowska Ewa c. Aleksandra, mieszkała: wś. Perewoz, r/w Starzyca [teraz: Słoboda Kuczyńska], rej. kopylski, obw. miński, BSRR (13.09.1944)

m. Siedlce. Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej.

1) Dane źródeł nadarzają wątpliwymi. Wiarygodne miejsce pogrzebu - "Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej".

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.A-83627 Dz.551
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.929
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane ADN).

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Czerwieński RKW, obw. miński [4], Osipowicki RKW, obw. mohylewski [3], Białoruska SRR
Stopień: szer. / lejtnant / st. lejtnant służby medycznej
Służył: 603 PS 161 DS / pluton sanitarny 437 PS / 183 odd. bms 154 DS
Stanowisko: felczer sekcji sanitarnej pułka/ plutonowy / st. laborant
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - Ukaz Prezydium RN ZSRR dat. 31.08.1941
2. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 154 DS №5/n dat. 12.08.1943
3. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 154 DS №33 dat. 11.05.1945
Adnotacja: w RCAC z r. 1939; mieszkał: o. R[agule] *), r/w Kośjany *), rej. osipowicki, obw. mohylewski, BSRR

Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za odwagę" Medal "Za zasługi bojowe"

*) Mijscowość jest nie zidentyfikowana.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682523 Dz. 13 i 17
2. Газета "ИЗВЕСТИЯ" № 207(7583) dat. 02.09.1941
3. CAMO Zb.33 Inw.682526 Dz.1259
4. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5245

Miejsce urodzenia: wś. Łatwine, woł. teladowicka, powiat słucki, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Kopylski RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 13 RBL 664 bol
Stanowisko: magazynier PSM
Przyczyna wyłączenia: zginął podczas naleciałości awiacji wrogiej na lotnisko Kratowo [teraz: lotnisko LBI w m. Żukowski, obw. moskiewski, FR]
Data śmierci: 11.11.1941
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: tamże, na lotnisku
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Józef s. Jakoba, mieszkał: wś. Łatwine, rej. kopylski, obw. bobrujski, BSRR [teraz: r/w Bobownia, rej. kopylski, obw. miński, Białoruś]

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.1553

Miejsce urodzenia: wś. Jerszy, woł. mohilańska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Uździeński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 771 PS 137 DS / 238 AZPS
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: złapanie do niewoli 26.10.1944 pod m. Narwa / Makowo (22.04.1945 uwolniony)
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: krewni mieszkali we wsi Jerszy, rej. uździeński, obw. miński, BSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.1482

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci: 12.07.1944
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: h. Masty, Haradzienskaja vobłaść, Biełaruś
Adnotacja:

m. Mosty. Grób zbiorowy.

Źródło:
Spisy pogrzebu.

Miejsce urodzenia: o. Żam-Że *) [5] / st. Trykotażowa, kol. Kałuska [2] 1)
Miejsce mobilizacji: Wołogodzki MKW, obw. wołogodzki, RFSRR
Miejsce mobilizacji: Moskiewski MKW, RFSRR [5]
Stopień: szer.
Służył: 112 ZPS 28 A
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zachorował 08.04.1942, umarł od zapalenia płuc w 1439 SE
Data śmierci: 05.05.1942
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: cmentarz г. Кемь(okolica płd.), Республика Карелия, РФ
Adnotacja: matka - Łyczkowska Wiktoria c. Wincentego, mieszkała: fabryka "Pobieda Truda" ( "Zwycięstwo Pracy"), nowobratska r/w, rej. krasnogorski **), obw. moskiewski, RFSRR; żona - Niefiodowa Nadieżda c. Alfreda, mieszkała: ul. W. Bronna 21 miesz. 3, m. Moskwa, RFSRR

m. Kiem. Grób zbiorowy.

1) W tym źródle - nazwisko "Łuczkowski".

*) Osiedle jest nie zidentyfikowane. Być może to osiedle Siamża, obw. wołogodzki.

**) W źródle "krasnoborski".

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.A-83627 Dz.2950
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.946
3. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.1314
4. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.110
5. "Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой отечественной войне 1941-1945 годов". Том 8: Лаане-Меньшова. - М.: Центр по изданию Книги Памяти Москвы, 1994. - 720 с. Str.341