ŁYCZKOWSCY >

Bez herbu lub herbu niewiadomego

ŁYCZKOWSCY HERBU:
 
 

ŁYCZKOWSCY, w witebskim

Kazimierz, łowczy orszański [Vorša], obecny na sejmiku witebskim 1722 r. (Ist. Jur. Mat. XXVII)

Placyda, w tymże czasie żona Michała Matuszewicza, cześnikowicza mińskiego [Miensk]. Józefat i Szymon podpisali, z województwem witebskiem, elekcję Stanisława Leszczyńskiego 1733 r., a Kazimierz czy też Dominik był stronnikiem Augusta III-go. (Roczn. Tow. Her I; Obl. Gr. Warsz. 49 f.609)

Adam Boniecki i Artur Reiski. Herbarz Polski.

N., łowczy orszański 1710 roku, żonaty z Anną Jakucewiczówną, miał syna Stanisława. Józefat i Szymon podpisali elekcyę 1733 roku z wojew. witebskiem. (Conv. Vars., Metr. Kor., Zap. i Wyr. Tryb. Lubel. Vol. Leg.)

Seweryn H. Uruski. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej.

ŁYCZKOWSKI Michał syn Wincentego

Budynek Mińskiego urzęndu pocztowo-telegraficznego po ul.Gubernatorskiej. Koniec XIX wieku

Naczelnik Mińskiego urzędu pocztowo-telegraficznego, Statskij Sowietnik (Radca Stanu), odznaczony orderem Świętego Włodzimierza stopnia IV, co było podstawą dla otrzymania wraz z synem Fiodorem (Theodorem) rosyjskiego dworzaństwa w Mińskim DDZ po części III DKG. Zatwierdzony na mocy Ukazu Urządzącego Senatu #6803 dn. 25.11.1892. Nie wykluczone, że są to przedstawiciele jednej z "niezatwierdzonej" gałęzi rodu Sulima.

Sprawa Łyczkowskich Mińskiego DDZ. Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi
| |