ŁYCZKOWSCY >

Herbu Pomian

ŁYCZKOWSCY HERBU:
Herb Pomian
 
 
 

ŁYCZKOWSCY h. Pomian z Łyczkowiec v. Liczkowiec,

w trembowelskim, zwano ich często Liczkowskiemi. Stanisław z Liczkowiec, ziemianin trembowelski, przyłożył swą pieczęć z herbem Pomian do aktu ziemian i panów trembowelskich 1427 roku. (Not. Zamoysk. 717)

Piotr Łyczkowski za zgodą żony swej, Małgorzaty Jabłoniewskiej, córki Mikołaja, sprzedał swoją połowę Łyczkowiec 1470 r. Janowi ze Skorczyc za 250 grzyw., a za te pieniądze wziął w zastaw Janczyn i Kałusz od Stanisława z Chodcza; następnie odkupił 1475 r. tę połowę od Skorczyckich i oddał ją 1482 r. synowi swemu Stanisławowi, który znów zastawił ją Janowi Sieciechowi z Hrodnicy 1485 r. Sieciechowie nabyli z czasem Łyczkowce na własność i z nich się pisali. (AGZ. XII i XIX)

Na części tej wsi dziedziczył 1427 r. Żegota, z innego rodu pochodzący. (Not. Zamoysk. 707)

Adam Boniecki i Artur Reiski. Herbarz Polski.
| |