ŁYCZKOWSCY >

Herbu Ślepowron

ŁYCZKOWSCY HERBU:
Herb Ślepowron
 
 
 

ŁYCZKOWSCY z woj. witebskiego (Viciebsk)

mieli wywód dn. 09.08.1799 pod herbem Ślepowron w Białoruskim DDZ. Zatwierdzony na mocy Ukazu Czasowej Komisji (Wremennogo Prisutstwija) Heroldii Senatu #3514 dn. 30.09.1842 po VI części DKG.

W dodatku różne gałęzi rodu miały dekrety wywodowe w Orszańskim (Vorša) Prowincjonalnym Sądzie Ziemskim dn. 09.11.1773, w rohaczewskim (Rahačoŭ) Prowincjonalnym Sądzie Ziemskim w r.1775 [widocznie to oni żyli w r.1864 w zaścianku Jency/Jancy w okolice miasteczka Woronowszczyzna (Voranaŭščyna) powiatu rohaczewskiego] i dn. 21.01.1777 w Mohylewskim (Mahiloŭ) Sądzie Głównym. Wszyscy wywode - pod herbem Sulima.

ŁYCZKOWSCY z powiatu sienneńskiego (Sianno)

- odgałęzienie witebskiego rodu. Mieszkali w majętku Lachi w wołości Moszkańskiej (Maškany) leżący. Wywód w Mohylewie w r.1835.

Przedstawiciele tego rodu dzierżawili (arędowali) majętek Serwecz (Servieč) w r.1667 i posiadali folwark Zakrewszczyzna (Zakreŭščyna) w r.1713 w pow. oszmiańskim (Ašmiana) woj. wileńskiego (Vilnia).

Wg materiałów Witebskiego i Mohylewskiego DDZ. Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi

"Tu Spoczywaią
zwłoki
MAŁŻONKOW
JOACHIMA
ur.1788 †16 Stycznia 1862
i JULIJ
†19 Wrzesnia 1873 r.
ŁYCZKOWSKICH
Cześć ich pamięci."

Genealogia Łyczkowskich herbu Ślepowron
| |