ŁYCZKOWSCY >

Herbu Trzaska

ŁYCZKOWSCY HERBU:
Herb Trzaska
 
 
 

ŁYCZKOWSCY h. Trzaska z Łyczków,

w ziemi ciechanowskiej. Paweł, syn Sulisława z Łyczków, archidjakon włocławski 1476 r. i kanonik płocki 1485 roku i archidjakon pułtuski 1490 r., żyjący jeszcze 1499 r., razem z Tomaszem Łyczkowskim, współdziedzicem Pogąstów i innemi, uzyskał 1478 r. od ks. Jana Mazowieckiego potwierdzenie przywileju danego 1404 r. przez ks. Ziemowita całemu rodowi Lubiewów czyli Trzasków. (W. Semkowicz Mazow. Przyw.)

Jakób Łyczkowski z Naborowa, brat księdza Pawła, starosta zakroczymski 1478 - 1480 r., cześnik zakroczymski 1494 r., ożeniony z Katarzyną Kinicką 1480 r., nabył 1479 r. część Dłutowa od Pawła, Adama i Sassina Dłutowskich, spisał testament 20-go Lutego 1494 r., który wdowa Katarzyna wniosła do akt konsystorza płockiego 1509 r. W testamencie tym Jakób mianuje egzekutorem brata swego rodzonego, starszego, ks. archidjakona Pawła, pomnaża fundację swą ałtarji w Kamienicy, czyni różne nowe pobożne zapisy, potwierdza oprawę żony, córkom na posagi przeznacza 305 dukatów na Januszewie u Jana Lasockiego, sędziego, 20 floren. u Irzyka z Krempic i 30 floren., synom Pawłowi najstarszemu i Janowi zapisuje Mochty i część ruchomości ze sprzętu wojennego i koni, żonie na utrzymanie siebie i synów młodszych, Mikołaja, studenta, i innych, i na kształcenie ich zostawia Dłutowo, Naborowo, Naborówiec i część Zdunowa z wszystkiemi inwentarzami i ruchomościami. Nie zapomniał też o służbie i przyjaciołach.

Stanisław Trzaska i Wojciech Kościesza z Łyczków skazani na danie dwóch kręgów wosku kościołowi płockiemu 1478 r. Stanisław Kościesza i Piotr z Łyczków świadczyli 1508 r. w sprawie Szczawińskich w konsystorzu płockim. Mikołaj, kanonik płocki 1490 - 1505 r. (Pom. Dz. W. Śr. XVIII 125, 180, 266 i 294; M. 9 f. 122)

Katarzyna, wdowa po Janie Zygmuncie Staniszewskim, sędzi warszawskim 1791 roku. (Deb. Czers. 2 f.113)

Adam Boniecki i Artur Reiski. Herbarz Polski.

ŁYCZKOWSKI h. Trzaska

Piszą się z Łyczków, w pow. ciechanowskim. Jakób żonaty z Katarzyną Kinicką 1480 r. Walenty, syn Jana, 1557 r. Marcin nabył 1604 r. wieś Demeszkowce. Stanisław, syn Marka, 1606 r. Maciej żonaty z Zofią Zakrzewską, a Stanisław z Jadwigą Mogilnicką 1651 r. Po Wojciechu córka Magdalena 1666 r.

Seweryn H. Uruski. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej.
|