Genealogia Łyczkowskich

  • Herbu Dołęga
  • Herbu Sulima
  • Herbu Sulima (Ryś)
  • Herbu Ślepowron

Drzewo genealogiczne rodu Łyczkowskich herbu Dołęga

Drzewo genealogiczne. Herbu Dołęga.

Według sprawy Wileńskiego Szlacheckiego Deputackiego Zebrania. Litewski Państwowy Archiwum Historyczne.


1/0. Jerzy
2/1. Stanisław
3/2. Józef
4/2. Maciej

Drzewo genealogiczne rodu Łyczkowskich herbu Sulima

Drzewo genealogiczne. Herbu Sulima.

Według sprawy Mińskiego Szlacheckiego Deputackiego Zebrania. Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi


1/0. Franciszek
2/0. Ignacy Gabriel
3/1. Jan ☼ 1700 - ✞ 1812-?
4/2. Andrzej ☼ 1696 - ✞ ?
5/3. Izaak ☼ ~1721 - ✞ 1782
6/3. Maciej ☼ ~1723 - ✞ ?
7/3. Mikołaj ☼ ~1725 - ✞ 1781
8/4. Dawid ☼ 1730 - ✞ ?
9/4. Jan ☼ 1739 - ✞ 1803
10/4. Paweł
11/5. Konstanty ☼ 1741 - ✞ 1786
12/5. Adam (Audax)
13/5. Michał ☼ 1749 - ✞ 1804
14/5. Łukasz ☼ 1750 - ✞ 1836
15/5. Astachi ☼ ~1773 - ✞ ?
16/6. Jan ☼ ~1748 - ✞ ?
17/6. Anisi ☼ ~1763 - ✞ 1806
18/7. Alexander ☼ 1749 - ✞ 1804
19/8. Bazyli ☼ ~1742 - ✞ 1812
20/8. Łukasz ☼ 1770 - ✞ ?
21/9. Andrzej ☼ 1769 - ✞ 1813
22/9. Grzegorz ☼ 1772 - ✞ ?
23/9. Justyn ☼ 1774 - ✞ 1812
24/9. Bazyli ☼ 1776 - ✞ ?
25/9. Antoni ☼ 1778 - ✞ ?

Drzewo genealogiczne rodu Łyczkowskich herbu Sulima / Ryś

Drzewo genealogiczne. Herbu Sulima / Ryś.

Według sprawy Mińskiego Szlacheckiego Deputackiego Zebrania.Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi.
Państwowe archiwum obwodu Żytomierskiego (Ukraina).


1/0. Michał
2/1. Jerzy
3/2. Antoni ☼ 1753 - ✞ ?
4/2. Michał ☼ 1758 - ✞ ?
5/2. Jożef ☼ 1771 - ✞ ?
6/2. Stanisław
7/3. Antoni ☼ 1798 - ✞ ?
8/3. Kazimierz ☼ 1821 - ✞ ?
9/4. Maciej Kazimierz ☼ 1791 - ✞ ?
10/4. Jan ☼ 1792 - ✞ ?
11/4. Wincenty ☼ 1796 - ✞ ?
12/5. Ioann ☼ 1792 - ✞ ?
13/6. Tadeusz ☼ 1770 - ✞ ?
14/6. Maciej
15/6. Józef
16/9. Ławrenty Stanisław Alfred ☼ 1828 - ✞ ?
17/9. Alexander Bolesław Eduard ☼ 1832 - ✞ ?
18/9. Ludomir
19/10. Emeryk Michał ☼ 1820 - ✞ ?
20/10. Michał Ludomir ☼ 1825 - ✞ ?
21/10. Jan Julian ☼ 1830 - ✞ ?

Drzewo genealogiczne rodu Łyczkowskich herbu Ślepowron

Drzewo genealogiczne. Herbu Ślepowron.

Według materiałów Witebskiego Dworzańskiego Deputackiego Zebrania. Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi.


1/0. Daniel
2/1. Albrycht
3/1. Dominik
4/1. Nikodem
5/2. Michał
6/2. Antoni
7/5. Kazimierz
8/6. Michał
9/7. Mateusz
10/7. Symon
11/7. Dominik
12/7. Michał
13/7. Stanisław
14/7. Franciszek
15/7. Jozef
16/7. Stanisław
17/7. Antoni
18/7. Andrzej
19/7. Mikołaj
20/8. Jan
21/10. Michał
22/10. Wincenty
23/10. Wawrzyniek
24/10. Marcin
25/10. Jozef
26/12. Wiktor
27/12. Andrzej
28/12. Dyonizy
29/12. Jan
30/18. Stanisław
31/18. Tadeusz
32/19. Tomasz
33/20. Dyonizy
34/21. Ignacy
35/21. Jozef
36/21. Jan

Jury Łyczkowski |