MARTYROLOGIUM >

Lista 1


 

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Felicyan

R.u.: brak danych.
Narodowość: brak danych.
Miejsce urodzenia: brak danych.
Miejsce zamieszkania: w. Sucin, pow. ihumieński, okręga mińska.
Wykształcenie: brak danych.
Zajęcie: brak danych.
Areszt: 15.08.1920
Skazany: 01.10.1920
Oskarżony: "szpiegostwo" na korzyść Polski.
Wyrok: naiwyższy wymiar kary (NWK).
Rozstrzelany: brak danych.
Miejsce rozstrzełu: brak danych.
Miejsce pochówku: brak danych.
Rehabilitowany: 31.03.1992 - Prokuratura wojskowa Republiki Białoruś.
Podstawa: -

Źródło: Białoruski "Memoriał"

♦♦♦

ŁYCZKOWSKA Wanda c. Zygmunta

R.u.: 1919

# Opis losów Data:
dd/mm/rrrr
Kraj Obwód Miejsce
1. Deportacja   02 1940 Białoruś Poleski Pińsk
2. Zesłanie     1940 KazSRR Kokczetawski  
3. Zwolnienie 01 02 1946      
4. Repatriacja   03 1946 Polska    

Źródło:
1. Baza komputerowa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie UK

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Aleksandr s. Włodzimierza

R.u.: 1918

# Opis losów Data:
dd/mm/rrrr
Kraj Obwód Miejsce
1. Obóz 05 08 1944 RFSRR Kałuski Kaługa
2 Zwolnienie 06 01 1946      
3 Repatriacja     1946 Polska    

Źródło:
1. Wykazy imienne poszczególnych kompanii 1 - 4 batalionu 361 zapasowego pułku piechoty wg stanu z 10.01.1945 (zespół 361 zpp, inwentarz 136699, teczka 2) - karta, pozycja. KO-35,5-65
2. Wykaz osób powracających do Polski z Kaługi w maju 1946 r. przez Białą Podlaskę, sporządzony przez PCK- Okręg Lubelski, orginał w Zarządzie Głównym Biura Informacji i Poszukiwań w Warszawie, sygnatura 7348, kopia Ośrodek KARTA, sygnatura / nr strony/ pozycja IV/W421 -843

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Viktar s. Bazylego

R.u.: 1918
Narodowość: Białorus
Miejsce urodzenia: chutor Prudcy, pow. ihumieński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie.
Miejsce zamieszkania: w. Kobziewicze (Kabzievičy), rej. czerwieński (Červień), obw. miński, Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka (BSRR).
Wykształcenie: początkowe.
Zajęcie: traktorzysta Czerwieńskiej SMT.
Areszt: 05.12.1937
Skazany: 06.12.1937
Oskarżony: artykuł 70 Kodeksu Karnego (KK) BSRR - działalność antyradziecka (DAR).
Wyrok: NWK.
Rozstrzelany: 02.03.1938
Miejsce rozstrzełu: wewnętrzna więzienie Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (LKSW = NKWD), m. Mińsk.
Miejsce pochówku: m. Mińsk.
Rehabilitowany: 04.04.1989 - Prokuratura BSRR.
Podstawa: -

Źródło:
1. Rozstrzelani w mińskiej więzieni wewnętrznej NKWD w okresu "krewawego tunelu śmierci" (sierpień 1937 - wrzesień 1938). - L. Marakoŭ, spisy.
2. Białoruski "Memoriał"

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Stefan s. Bazylego

R.u.: 1916
Narodowość: Białorus.
Miejsce urodzenia: ch. Prudcy, pow. ihumieński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie.
Miejsce zamieszkania: w. Kobziewicze, rej. czerwieński, obw. miński, BSRR.
Wykształcenie: początkowe.
Zajęcie: traktorzysta Czerwieńskiej SMT.
Areszt: 05.12.1937
Skazany: 06.12.1937
Oskarżony: art. 70 KK BSRR - DAR.
Wyrok: NWK.
Rozstrzelany: 02.03.1938
Miejsce rozstrzełu: wewnętrzna więzienie NKWD, m. Mińsk.
Miejsce pochówku: m. Mińsk.
Rehabilitowany: 04.04.1989 - Prokuratura BSRR.
Podstawa: -

Źródło:
1. Rozstrzelani w mińskiej więzieni wewnętrznej NKWD w okresu "krewawego tunelu śmierci" (sierpień 1937 - wrzesień 1938). - L. Marakou, spisy.
2. Białoruski "Memoriał"

♦♦♦

 
| Jury Łyczkowski