MARTYROLOGIUM >

Lista 2


 

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Maksym s. Pilipa

R.u.: 1915.
Narodowość: Białorus.
Miejsce urodzenia: w. Chwatówka, pow. borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie. [Teraz: rej. białynicki, obw. mohylewski, Białoruś - J.Ł.]
Miejsce zamieszkania: m. Władywostok, Rosyjska Federalna Socjalistyczna Republika Radziecka (RFSRR).
Wykształcenie: wyższe [1], wyższe niepełne [2].
Zajęcie: podczas pierwszego aresztowania - wojskowy, inżynier-hydraokustyk j/w 40092 morynarki Pacyfiku [1]. Inżyner pociągu energetycznego [2].
Areszt: 5.11.1952, m. Władywostok.
Skazany: 29.1.1953
Oskarżony: art. 58 części 1 i 2 KK RFSRR ("agitacja i propaganda antyrewolucyjna"). Za "napisy antyradzieckie na budynkach Rady Miasta Kijowa, zarządu budownictwa i innych." [1].
Wyrok: 10 lat Koloni Poprawczo-Pracowniczej = GUŁag [GUŁag: Główny Zarząd Poprawczych Obozów i Kolonii Pracy], konfiskata majątku.
Rehabilitowany: 25.06.1954 - Sąd Najwyższy (SN) ZSRR.
Zwolniony: 06.08.1954

Miejsce zamieszkania: stacja Barnauł, kraj Ałtajski, RFSRR.
Skazany ponownie: 14.12.1957
Oskarżony: art. 58-10 cz.1 KK RFSRR. W miesiącu sierpniu 1957 roku w czasie konferencji partyjnej chwalił system wielopartyjny w Polsce, nazywał Chruszczowa karierowiczem i samozwańcem, potępiał postanowienie "O grupie antypartyjnej"; opowiadał dowcipy polityczne, notował i przechowywał je [2].
Wyrok: 10 lat w GUŁag z następną porażkę prawa w przeciągu lat 5;
22.06.1960 przez SN RFSRR termin karą zmniejszony do 5 lat pozbawlenia woli;
przez postanowienie plenum SN ZSRR dn. 07.06.1962 z wyroku od 29.01.1953 wykluczona cz.1 art. 58-10.
Zwolniony: 05.09.1962
Rehabilitowany ponownie: 17.06.1965
Podstawa: przez nieobecność składu przestępstwa - SN ZSRR.
Dalszy los nieznany. [Pracował na Krymie. I tam jest pochowany (?) - J.Ł.]

Źródło:
1. Archiwum Zarządu Komitetu Biezpieczeństwa Narodowego (KBN = KGB) obwodu mohylewskiego, Republika Białoruś. Sprawa osobista L. ? 8315-sn (z fotografią)
2. Archiwum Narodowe Federacji Rosyjskiej (AN FR): Zb. 8131, Spis 31, Spr. 91320; Zb. 9474, Spis 41, Spr. 3289
3. Księga pamięci kraju ałtajskiego
4. Białoruski "Memoriał"
5. NIOC "Memoriał", Moskwa

♦♦♦

ŁYCZKOWSKA Janina c. Władysława

R.u.: 1914
Narodowość: Polka *.
Miejsce urodzenia: Polska **.
Miejsce zamieszkania: w. Mikołajówka.
Wykształcenie: brak danych.
Zajęcie: kołchoźnica.
Areszt: 31.03.1945
Skazana: 17.07.1945 - Kujbyszewski Sąd Obwodowy.
Oskarżona: art.58-10 KK RFSRR.
Wyrok: 5 lat więzienia w GUŁag.
Rehabilitowana: lipiec 1992 - Samarska Prokuratura Obwodowa.
Podstawa: -

Źródło: Księga pamięci obwodu samarskiego

♦♦♦

ŁYCZKOWSKA Janina c. Władysława

R.u.: 1910
Narodowość: Polka *.

# Opis losów Data:
dd/mm/rrrr
Kraj Obwód Miejsce
1. Areszt - - 1940 Białoruś Mohylewski  

Źródło:
1. Wykaz spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi (wybór z Księgi Rejestracji Spraw Archiwalno-Śledczych NKWD ZSRR), kopia. Ministerstwo Sprawiedliwości RP i Ośrodek KARTA - tom, strona, pozycja. ZUB-/388/279/12

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Pavał s. Bazylego

R.u.: 1911
Narodowość: Białorus.
Miejsce urodzenia: ch. Prudcy, pow. ihumieński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie.
Miejsce zamieszkania: ch. Prudcy, rej. czerwieński, obw. miński, BSRR.
Wykształcenie: niepiśmienny.
Zajęcie: jednoosobnik [rolnik który miał grunt na własność, nie członek kołchozu - J.Ł.].
Areszt: 05.09.1930
Skazany: 26.10.1930 - "trójka".
Oskarżony: art. 72 KK BSRR - "agitacja antyradziecka" (AAR).
Wyrok: zesłanie.
Rehabilitowany: 29.10.1989 - Prokuratura BSRR.
Podstawa: -

Źródło: Białoruski "Memoriał"

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Włodzimierz s. Łazarza

R.u.: 1910
Narodowość: Rosjanin *.
Miejsce urodzenia: w. Szyrokowo, [ujazd Niżnieudzinski, gubernia Irkucka - J.Ł.] Rosja.
Miejsce zamieszkania: w. K.Badaranowka, rejon niżnieudzinski, obwód irkucki, RFSRR.
Wykształcenie: małopiśmienny.
Zajęcie: kołchoźnik k/ch "Czerwona górka".
Areszt: 04.08.1941
Skazany: 26.09.1941 - Irkucki Sąd Obwodowy.
Oskarżony: art. 19, 58-2 KK RFSRR.
Wyrok: NWK.
Rozstrzelany: 27.12.1941
Miejsce rozstrzełu: m. Irkuck.
Miejsce pochówku: brak danych.
Rehabilitowany: 16.08.1996 - wniosek Irkuckiej Prokuraturzy obwodowej.
Podstawa: -

Źródło: Księga pamięci obwodu irkuckiego

♦♦♦

* Białoruski etnos/naród (jak i ukraiński) w Rosyjskim imperium i Polsce (czasów II RP) władze nie przyznawały. Narodową przynależność określały za religijną oznaką: prawosławny - "Rosjanin", katolik - "Polak". Więc, narodowa samoidentyfikacja powyżej wskazanych osób mogła nie zbiegać się z oficjalną.

** Bardzo prawdopodobnie - Zachodnia Białoruś (terytorium Białorusi pod okupacją Polski w rokach 1921-39; po r. 1939 - pod Sowietami).


 
| Jury Łyczkowski