MARTYROLOGIUM >

Lista 3


 

♦♦♦

ŁYCZKOWSKA Sabina c. Ludwika

R.u.: 1909
Narodowość: -.
Miejsce urodzenia: [ch. Prudcy, pow. ihumieński (?) - J.Ł.], gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie.
Miejsce zamieszkania: [ch. Prudcy, rej. czerwieński (?) - J.Ł.], obw. miński, BSRR.
Wykształcenie: -.
Zajęcie: -.
Areszt: 1930
Skazany: -.
Oskarżony: -.
Wyrok: kułackie rozsiedlanie na mocy Uchwały CKW i RKL ZSRR dn. 01.02.1930; zesłanie - osiedle Urkan, rej. ziejski, RFSRR.
Rehabilitowany: 29.07.1996 - ZSW obw. amurskiego. Sp. 10, syg. 28, s. 16.
Podstawa: -

Źródło: Księga pamięci obwodu amurskiego

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Wiktor s. Aleksandra

R.u.: 1931
Narodowość: -.
Miejsce urodzenia: o. Urkan, rej. ziejski, RFSRR.
Miejsce zamieszkania: -
Wykształcenie: -.
Zajęcie: -
Areszt: -
Skazany: -
Oskarżony: -
Wyrok: -
Rehabilitowany: 13.05.1997 - ZSW obw. amurskiego. Sp. 10, syg. 17, s. 266.
Podstawa: -

Źródło: Księga pamięci obwodu amurskiego

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Zygmunt

R.u.: brak danych.
Narodowość: Polak [?].
Miejsce urodzenia: brak danych.
Miejsce zamieszkania: brak danych.
Wykształcenie: brak danych.
Zajęcie: brak danych.
Zamordowany: 01.04.1941 - więzień Pawiaka.

Źródło: R. Domańska "Pawiak. Więzienie Gestapo. Kronika 1939-1944" - Książka i Wiedza, Warszawa 1978

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Józef s. Bolesława

R.ż.: 1902-1940
Narodowość: Polak.
Miejsce urodzenia: w. Chociw, woj. łódzkie.
Miejsce zamieszkania: brak danych.
Wykształcenie: brak danych.
Zajęcie: brak danych.
Więzień Pawiaka, wywieziony do Oświęcima w dn. 14 sierpnia 1940 r.
Informacja: Był to pierwszy transport do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W transporcie tym znaleźli się m.in. aresztowani 3 lipca 1940 r. członkowie RKS "Skra", szereg adwokatów, oficerów WP, lekarzy, działaczy społeczny i polityczny, księży.

Źródło: R. Domańska "Pawiak. Więzienie Gestapo. Kronika 1939-1944" - Książka i Wiedza, Warszawa 1978
Informację dodatkową przekazała Halina Boratyńska z d. Łyczkowska (Polska)

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Józef

R.u.: brak danych.
Narodowość: Polak.
Miejsce urodzenia: brak danych.
Miejsce zamieszkania: Szymanowice [?].
Wykształcenie: brak danych.
Zajęcie: nauczyciel [?].
Los: zaginął.

Źródło:
1. M. Walczak "Działalność oświatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego pod okupacją hitlerowsą 1939-1945" - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987
2. M. Walczak "Nauczyciele wielkopolscy w latach wojny i okupacji, 1939-1945" - Instytut Zachodni, 1974

♦♦♦

ŁYCZKOWSKA Hanna

"JOTHAN"
R.u.: brak danych.
Narodowość: brak danych.
Miejsce urodzenia: brak danych.
Miejsce zamieszkania: brak danych.
Wykształcenie: brak danych.
Zajęcie: brak danych.

Źródło: S. Jastrzębski "Martyrologia polskiej ludności na ziemi lwowskiej w latach 1939-1947", 2003

♦♦♦

ŁYCZ-ŁYCZKOWSKI Aleksandr s. Michała

(Grunin-Gruszyn-Dobrynin-Kuzniecow-Orłow)
R.u.: 14.11.1906
Narodowość: Białorus.
Miejsce urodzenia: w. Klepacze (Klepačy), pow. wołkowyski, gub. grodzieńska.
Miejsce zamieszkania: m. Moskwa, ul. Ziemlany Wał, 23-20.
Wykształcenie: wyższe niepełne.
Zajęcie: st. księgowy, Leniński Handel Dzielnicowy m. Moskwy.
Areszt: 23.11.1932
Skazany: 02.04.1933
Oskarżony: "szpiegostwo", postanowienie kolegium Zjednoczonego Państwowego Zarządu Politycznego (ZPZP = OGPU).
Wyrok: NWK
Rozstrzelany: 21.08.1933
Miejsce pochówku: cmentarz Wagańkowski, m. Moskwa.
Rehabilitowany: tak.
Podstawa: art.1 Dekretu Prezydium SN ZSRR dn. 16.01.1989.

Źródło: Spisy rozstrzelanych - cmentarz Wagańkowski

♦♦♦

 
| Jury Łyczkowski