MARTYROLOGIUM >

Lista 4


 

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Jan

R.u.: brak danych
Narodowość: Polak
Miejsce urodzenia: brak danych.
Miejsce zamieszkania: Warszawa [?].
Wykształcenie: brak danych.
Zajęcie: brak danych.

Źródło: W. Kubów "Polacy I Ukraincy Na Podolu: tragedia Polaków w Berezowicy Małej koło Zbaraża" - "Nortom", 1997

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Władysław

R.u.: brak danych
Narodowość: Polak [?]
Miejsce urodzenia: brak danych
Miejsce zamieszkania: brak danych
Wykształcenie: brak danych
Zajęcie: brak danych
Więzień Oświęcimu - dalszy los nieznany

Źródło:
1. Z. Jagoda, S. Kłodziński, J. Masłowski "Oświęcim nieznany" - Wydawnictwo Literackie, 1981
2. Z. Jagoda, S. Kłodziński, J. Masłowski "Więźniowie Oświęcimia" - Wydawnictwo Literackie, 1984

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Władysław

R.u.: 23.06.1906
Narodowość: Polak
Miejsce urodzenia: brak danych.
Miejsce zamieszkania: Warszawa.
Wykształcenie: brak danych.
Zajęcie: pielęgniarz.
Więzień KL Auschwitz - dalszy los nieznany.

Źródło: K. Albin, F. Piper, I. Strzelecka "Księga pamięci: transporty polaków z Warszawy do KL Auschwitz 1940-1944" - Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2000

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Vinceś s. Jazepa

R.u.: 1900
Narodowość: Białorus
Miejsce urodzenia: w. Stańkowo, pow. i gub. mińskiej, Cesarstwo Rosyjskie.
Miejsce zamieszkania: w. Stańkowo, rej. dzierżyński, obw. miński, BSRR.
Wykształcenie: początkowe.
Zajęcie: brygadzista, kołchoz imienia Lenina
Areszt: 13.07.1938
Skazany: 28.09.1938 - "trójka"
Oskarżony: art. 64 KK BRSS - członkowstwo w "Polskiej organizacji wojskowej" (POW), udział w powstaniu zbrojnym.
Wyrok: 10 lat w GUŁag - GorSzorŁag, m. Temirtau
Miejsce pochówku: zmarł w LPP.
Rehabilitowany: 19.12.1959 - Prezydium sądu obwodu mińskiego.
Podstawa: -

Źródło: Białoruski "Memoriał"

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Izydor s. Antoniego

R.u.: 1905
Narodowość: Polak *

# Opis losów Data:
rrrr/mm/dd
Kraj Obwód Miejsce
1. Obóz       Rosja Iwanowski Juża
2. Obóz       Ukraina Zaporoski Zaporoże
3. Areszt 1939 09 18     Włodzimierz
4. Obóz 1940 06 03 Rosja Komi ASRR SiewŻełdorŁag
5. Anders 1941 09 02 Rosja   Tatiszczewo

Źródło:
1. Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna jeńców 1939 roku. Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich. CAW-1
2. Zespół akt personalnych jeńców 1939 roku. Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich - numer teczki. CAW1939 -/3323/19
3. Wykazy imienne z zespołu akt merytorycznych - wykaz jeńców odesłanych z Siewżełdorłagu NKWD ZSRR (ze stacji Urdoma) do Juskiego obozu NKWD 11 lipca 1941 (transport 1), spisy jeńców, których teczki personalne wysłano do Zarządu NKWD ZSRR ds. Jeńców Wojennych, wykaz jeńców odesłanych z Siewżełdorłagu NKWD ZSRR (ze stacji Mieżog) do Juskiego obozu NKWD 17 lipca 1941 (transport 2), (sygnatura VIII.800.20, teczka 573). Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich - teczka, strona, pozycja lub teczka, numer transportu, pozycja. CAW3-573 -2-940

♦♦♦

ŁYCZKOWSKA Antonina c. Jazepa

R.u.: 1903
Narodowość: Białoruska
Miejsce urodzenia: ch. Ratomka, pow. i gub. mińskie, Cesarstwo Rosyjskie.
Miejsce zamieszkania: ch. Kryżowka, rej. zasławski, obw. miński, BSRR.
Wykształcenie: początkowe niepełne.
Zajęcie: gospodyni domowa.
Areszt: 24.08.1937
Skazana: 09.11.1937 - komisja NKWD i Prokurora ZRSS.
Oskarżona: art. 68 KK BRSS - agent wywiadu polskiego.
Wyrok: NWK.
Rozstrzelana: 26.11.1937
Miejsce rozstrzelania: brak danych.
Miejsce pochówku: m. Orsza.
Rehabilitowana: 18.11.1989 - Prokuratura Białoruskiego okręgu wojskowego (BOW).
Podstawa: -

Źródło: Białoruski "Memoriał"

♦♦♦

* Białoruski etnos/naród (jak i ukraiński) w Rosyjskim imperium i Polsce (czasów II RP) władze nie przyznawały. Narodową przynależność określały za religijną oznaką: prawosławny - "Rosjanin", katolik - "Polak". Więc, narodowa samoidentyfikacja powyżej wskazanych osób mogła nie zbiegać się z oficjalną.


 
| Jury Łyczkowski