MARTYROLOGIUM >

Lista 5


 

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Jan s. Mikołaja

R.u.: 1901
Narodowość: Rosjanin *
Miejsce urodzenia: stacja Tatarka, Kolej Omska, Cesarstwo Rosyjskie.
Miejsce zamieszkania: w. Usiulgan, rej. znamieński, obw. omski, RFSRR.
Wykształcenie: brak danych.
Zajęcie: jednoosobnik.
Areszt: 04.10.1937
Skazany: 25.10.1937 - "trójka" przy Zarządzie NKWD obwodu omskiego.
Oskarżony: art.58-10-11 KK RFSRR.
Wyrok: NWK.
Rozstrzelany: 01.11.1937
Miejsce rozstrzelania: Tara.
Miejsce pochówku: brak danych.
Rehabilitowany: 17.08.1960 - Prezydium sądu obwodu omskiego.
Podstawa: przez nieobecność składu przestępstwa (P-8177).

Źródło: Księga pamięci obwodu omskiego

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Vinceś s. Bazylego

R.u.: 1901
Narodowość: Białorus
Miejsce urodzenia: ch. Prudcy, pow. ihumieński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie.
Miejsce zamieszkania: w. Repiszcze, rej. puchowicki, obw. miński, BRSS.
Wykształcenie: początkowe.
Zajęcie: robotnik, sowchoz "Repiszcze"
Areszt: 10.09.1932
Skazany: 23.10.1932 - "trójka".
Oskarżony: art. 68 KK BRSS - agent wywiadu polskiego.
Wyrok: 3 laty w GUŁag - SwirŁag, m. Łodejnoje Pole.
Rehabilitowany: 31.05.1989 - Prokuratura BOW.
Podstawa: -

Źródło: Białoruski "Memoriał"

♦♦♦

ŁYCZKOWSKA Nadzieja c. Viktara

R.u.: 1899
Narodowość: Białoruska
Miejsce urodzenia: w. Repiszcze (Repišče), pow. ihumieński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie.
Miejsce zamieszkania: w. Repiszcze, rej. puchowicki, obw. miński, BRSS.
Wykształcenie: początkowe niepełne.
Zajęcie: gospodyni domowa.
Areszt: brak danych.
Skazana: 23.11.1932 - kolegium OGPU.
Oskarżona: art. 58-10, 17-58/2 KK BRSS - DAR.
Wyrok: 3 laty zesłania.
Rehabilitowana: 28.12.1960 - Trybunał wojskowy BOW.
Podstawa: -

Źródło: Białoruski "Memoriał"

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Leon s. Rajmonda

R.u.: 1898
Narodowość: Polak *
Miejsce urodzenia: w. Ostrowki, pow. i gub. mińskie, Cesarstwo Rosyjskie.
Miejsce zamieszkania: pow. miński.
Wykształcenie: średne.
Zajęcie: mł. oficer, 102 pułk armii Kołczaka.
Areszt: 01.05.1920
Skazany: 16.05.1921
Oskarżony: "wróg ludu pracującego".
Wyrok: NWK.
Rozstrzelany: brak danych.
Miejsce rozstrzelania: brak danych.
Miejsce pochówku: brak danych.
Rehabilitowany: 21.07.1992 - Prokuratura Republiki Białoruś.
Podstawa: -

Źródło: Białoruski "Memoriał"

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Stanisław s. Ludwika

Rok urodzenia: 20.02.1897
Narodowość: brak danych.
Miejsce urodzenia: brak danych.
Miejsce zamieszkania: brak danych.
Wykształcenie: brak danych.
Zajęcie: kpt. piech. rez., 83 pp.
Zamordowany w Katyniu.

Źródło:
1. A. Moszyński "Lista Katyńska: jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni" - 1989
2. J. Tucholski "Mord w Katyniu: Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk: lista ofiar" - Instytut Wydawniczy PAX, 1991

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Bronisław syn Rajmonda

R.u.: 1896
Narodowość: Polak *
Miejsce urodzenia: gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie.
Miejsce zamieszkania: m. Chabarowsk, RFSRR.
Wykształcenie: brak danych.
Zajęcie: naczelnik służby wojskowo-transportowej dorzecza Amurskiego.
Areszt: 24.07.1938
Skazany: 21.03.1939 - 11 oddz. Zarządu Biezpieczeństwa Narodowego (ZBN) NKWD.
Oskarżony: brak danych.
Wyrok: -
Rehabilitowany: tak.
Podstawa: sprawa zaniechana z powodu braku dowodu oskarżenia.

Źródło: Księga pamięci kraju chabarowskiego

♦♦♦

* Białoruski etnos/naród (jak i ukraiński) w Rosyjskim imperium i Polsce (czasów II RP) władze nie przyznawały. Narodową przynależność określały za religijną oznaką: prawosławny - "Rosjanin", katolik - "Polak". Więc, narodowa samoidentyfikacja powyżej wskazanych osób mogła nie zbiegać się z oficjalną.


 
| Jury Łyczkowski