MARTYROLOGIUM >

Lista 6


 

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Uładzimir s. Antoniego

R.u.: 1895
Narodowość: Białorus
Miejsce urodzenia: ch. Prudcy, pow. ihumieński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie.
Miejsce zamieszkania: ch. Prudcy, rej. czerwieński, obw. miński, BRSS.
Wykształcenie: początkowe niepełne.
Zajęcie: jednoosobnik.
Areszt: 05.09.1930
Skazany: 26.10.1930 - "trójka".
Oskarżony: art. 72 KK BRSS - AAR.
Wyrok: zesłanie.
Rehabilitowany: 29.05.1989 - Prokuratura BRSS.
Podstawa: -

Źródło: Białoruski "Memoriał"

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Aleksander s. Bazylego

R.u.: 05.10.1894
Narodowość: Białorus
Miejsce urodzenia: ch. Ratomka, pow. i gub. mińskie, Cesarstwo Rosyjskie.
Miejsce zamieszkania: ch. Kryżowka, rej. zasławski, obw. miński, BRSS.
Wykształcenie: początkowe.
Zajęcie: stolarz-chałupnik.
Areszt: 08.07.1935
Skazany: 19.05.1936 - organ sądowy.
Oskarżony: art. 68a KK BRSS - szpiegostwo.
Wyrok: 5 lat w GUŁag, porażke prawa w przeciągu lat 2.
Rehabilitowany: -
Podstawa: -

Źródło: Białoruski "Memoriał"

♦♦♦

ŁYCZKOWSKA Zofja c. Frańciszka

R.u.: 1890
Narodowość: Białoruska
Miejsce urodzenia: ch. Uhły, pow. ihumieński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie. [Teraz: rej. puchowicki, obw. miński, Białoruś - J.Ł.]
Miejsce zamieszkania: osiedle Janczer, rej. koczewski, obw. piermski, RFSRR.
Wykształcenie: brak danych.
Zajęcie: brak danych.
Areszt: 11.12.1941
Skazana: 09.05.1942
Oskarżona: AAR.
Wyrok: zesłanie do Krasnojarskiego kraju (3 laty).
Rehabilitowana: brak danych.
Podstawa: -

Źródło: Księga pamięci obwodu Piermskiego

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Karol s. Marcina

R.u.: 15.11.1987 [1889]
Zgon: 07.03.1943 (malaria, szpital wojskowy)
Miejsce pochówku: Cmentarz Polski, Teheran (Iran)
Narodowość: Polak.
Miejsce urodzenia: Antonówka [Antoniówka, pow. żydaczewski, woj. stanisławowskie - J.Ł.], Galicja, Austro-Więgry. [Teraz: obw. lwowski (Lviv), Ukraina - J.Ł.]
Miejsce zamieszkania: Żulin, rej. stryjski, obw. stanisławski, USRR. [Teraz: obw. lwowski (Lviv), Ukraina - J.Ł.]
Wykształcenie: brak danych.
Zajęcie: komendant policji (w. Żulin)
Rodzina:
ŁYCZKOWSKA Józefa córka Piotra, r.u. 1902
ŁYCZKOWSKA Zofja córka Karola, r.u. 1924
ŁYCZKOWSKI Adolf syn Karola, r.u. 1926 (uczestnik przemarszu wojsk gen. Andersa przez Iran do Europy. Późniejszy los jest nie znany.)
ŁYCZKOWSKA Czesława córka Karola, r.u. 1929
ŁYCZKOWSKA Wanda córka Karola, r.u. 09.10.1938
Aresztowani: brak danych.
Skazani: 10.02.1940
Oskarżoni: brak danych.
Wyrok: osiedlenie specjalne w Komi ASRR - osiedle Dżept, rej. syktywdziński.
Rehabilitowani: brak danych.
Podstawa: -

Źródło: Księga pamięci Republiki Komi, Rosja

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Józef s. Michała

R.u.: 1887
Narodowość: Polak
Miejsce urodzenia: w. Czyżczajłowo [?], pow. bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie.
Miejsce zamieszkania: w. Czyżczajłowo, rej. kliczewski, obw. mohylewski, BRSS.
Wykształcenie: początkowe.
Zajęcie: chłop.
Areszt: 18.05.1931
Skazany: 27.08.1931 - "trójka".
Oskarżony: art. 76 KK BRSS - udział w organizacji kułackiej.
Wyrok: 3 laty w GUŁag.
Rehabilitowany: 14.09.1962 - kolegium sądowe w sprawach kryminalnych SN BRSS.
Podstawa: -

Źródło: Białoruski "Memoriał"

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Jan s. Marcina

R.u.: 1886
Narodowość: Polak
Miejsce urodzenia: Jankówce [Jajkowce[?], pow. żydaczewski, woj. stanisławowskie - J.Ł.], Galicja, Austro-Więgry. [Teraz: obw. lwowski, Ukraina - J.Ł.]
Miejsce zamieszkania: Wola-Lubomirska, rej. żydaczewski, obw. drohobycki, USRR. [Teraz: obw. lwowski, Ukraina - J.Ł.]
Wykształcenie: brak danych.
Zajęcie: brak danych.
Rodzina:
ŁYCZKOWSKA Michalina córka Józefa, r.u. 1899
ŁYCZKOWSKI Karol syn Jana, r.u. 1921
ŁYCZKOWSKA Maria córka Jana, r.u. 1923
ŁYCZKOWSKA Anna córka Jana, r.u. 1926
ŁYCZKOWSKI Władysław syn Jana, r.u. 1929
Aresztowani: brak danych.
Skazani: 10.02.1940
Oskarżoni: brak danych.
Wyrok: osiedlenie specjalne w Komi ASRR - osiedle Dżept, rej. syktywdzinski.
Rehabilitowani: brak danych.
Podstawa: -

Źródło: Księga pamięci Republiki Komi, Rosja

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Miatod (Niafiod) s. Siarhieja

(wg materialów śledczych: ŁUČKOŬSKI)
R.u.: 1876
Narodowość: Białorus
Miejsce urodzenia: w. Chwatówka, pow. borysowski, gub. mińska (wg materialów śledczych: we w. Fatówka gub. Mińskiej). [Teraz: rej. białynicki, obw. mohylewski, Białoruś - J.Ł.].
Miejsce zamieszkania: rej. aczyński, kraj ałtajsko-syberski (AS).
Wykształcenie: brak danych.
Zajęcie: kołchoźnik.
Areszt: 04.04.1933 - w sprawie Drużynina D.Ch. (64 czł.).
Oskarżony: członkowstwo w organizacji antyrewolucyjnej i przygotowanie do aktu terorystycznego.
Skazany: 13.05.1933 - "trójka" osobna przy Pełnomocnym Przedstawicielstwie (PP) OGPU w kraju zachodnio-syberskim (KZS).
Wyrok: 5 lat zesłania do kraju wschodnio-syberskiego (KWS).
Rehabilitowany: 08.02.1958 - Krasnojarski sąd krajowy (P-9002).
Podstawa: -

Źródło: Baza danych Krasnojarskiego towarzystwa "Memoriał"

♦♦♦

ŁYCZKOWSKI Aleksander s. Jana

R.u.: 1873
Narodowość: brak danych.
Miejsce urodzenia: brak danych.
Miejsce zamieszkania: w. Bobrówka, rej. zyrianowski, obw. wschodnio-kazachski (OWK), KazSRR.
Wykształcenie: brak danych.
Zajęcie: brak danych.
Areszt: 06.04.1930 - oddział republikański (OR) OGPU.
Skazany: 19.07.1930 - "trójka" przy PP OGPU w Kazachstanie.
Oskarżony: art. 58-10 KK RFSRR.
Wyrok: 3 laty w GUŁag.
Rehabilitowany: 05.06.1989 - Prokuratura OWK.
Podstawa: Dekret Prezydiumu SN ZSRR dn. 16.01.1989.

Źródło: informacja DKBN RK po OWK, Kazachstan

♦♦♦

* Białoruski etnos/naród (jak i ukraiński) w Rosyjskim imperium i Polsce (czasów II RP) władze nie przyznawały. Narodową przynależność określały za religijną oznaką: prawosławny - "Rosjanin", katolik - "Polak". Więc, narodowa samoidentyfikacja powyżej wskazanych osób mogła nie zbiegać się z oficjalną.Na podstawie stron:
zhurnal.lib.ru
www.memo.ru
www.marakou.by
kamunikat.net.iig.pl
lists.memo.ru
www.amurobl.ru
www.indeks.karta.org.pl
www.memorial.krsk.ru
 
| Jury Łyczkowski