Popis szlachty WKL wieku XVIII

Szlachta grodzieńska

Popis 1765 r. (pl)

Szlachta mińska

Sejmik 1787 r. (pl)

Szlachta orszańska

Popis 1765 r. (pl)

Szlachta połocka

Popis 1765 r. (pl)

Szlachta rzeczycka

Popis 1765 r. (pl)

Szlachta witebska

Sejmik 1764 r. (pl)

Hasło dostępu do PDF plików Państwa ma możliwość otrzymać przez umowienie z administratorem.

Jury Łyczkowski |