RODOWÓD >

Łyczkowscy herbu Ślepowron

RODOWÓD ŁYCZKOWSKICH HERBU:
 
 

Drzewo genealogiczne
rodu Łyczkowskich herbu Ślepowron

Drzewo genealogiczne rodu Łyczkowskich herbu Ślepowron
Według materiałów Witebskiego Dworzańskiego Deputackiego Zebrania.
Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi

1/0. Daniel
2/1. Albrycht
3/1. Dominik
4/1. Nikodem
5/2. Michał
6/2. Antoni
7/5. Kazimierz
8/6. Michał
9/7. Mateusz
10/7. Symon
11/7. Dominik
12/7. Michał
13/7. Stanisław
14/7. Franciszek
15/7. Jozef
16/7. Stanisław
17/7. Antoni
18/7. Andrzej
19/7. Mikołaj
20/8. Jan
21/10. Michał
22/10. Wincenty
23/10. Wawrzyniek
24/10. Marcin
25/10. Jozef
26/12. Wiktor
27/12. Andrzej
28/12. Dyonizy
29/12. Jan
30/18. Stanisław
31/18. Tadeusz
32/19. Tomasz
33/20. Dyonizy
34/21. Ignacy
35/21. Jozef
36/21. Jan

Łyczkowscy herbu Ślepowron
| Jury Łyczkowski