ŁYCZKOWSKI Iwan syn Jazepa (?-?)
Miejsce urodzenia: Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: wołość Słoboda-Pereszewska, ujazd ihumeński, gubernia mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Stopień: szer. Armii Imperium Rosyjskiego
Stanowisko:
Służył:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 23.02.1915
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: miejsce zamieszkania - w. Jasieniec, kawaler, wyznanie wiary - katolickie.
 

Źródło:
"АЛФАВИТНЫЕ СПИСКИ НИЖНИХ ЧИНОВ, ПОГИБШИХ, РАНЕНЫХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В 1‐ю МИРОВУЮ ВОЙНУ 1914‐1918 Г.Г." Минская губерния, spis №1239 str. 19810.