ŁYCZKOWSKI Josef (1891 - 01.06.1916)
Miejsce urodzenia: Monarchia Austro-Węgierska
Miejsce mobilizacji: Galicja, powiat samborski, w. Biskowice
Stopień:
Stanowisko: piechociarz
Służył: 33 ppl, 2 kompania Armii Monarchii Austro-Węgierskiej
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 01.06.1916
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:
 

Źródło:
"№544. Verlustliste ausgegeben am 29./3.1917. Wien, 1917", str. 36.