ŁYCZKOWSKI Michał (23.12.1891-?)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: por. piech. WP
Stanowisko:
Służył:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:
 

Źródło:
OFICEROWIE WP 1918-1921. www.muzeumwp.pl