ŁYCZKOWSKI Stanisław (? - ?)
Miejsce urodzenia: Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1914, wołość Juraciszki, ujazd oszmiański, gubernia wileńska, Cesarstwo Rosyjskie
Stopień: mł. podoficer Armii Imperium Rosyjskiego
Stanowisko:
Służył:
Przyczyna wyłączenia: zranienie 05.10.1914
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: kawaler, wyznanie wiary - katolickie.
 

Źródło:
"АЛФАВИТНЫЕ СПИСКИ НИЖНИХ ЧИНОВ, ПОГИБШИХ, РАНЕНЫХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В 1‐ю МИРОВУЮ ВОЙНУ 1914‐1918 Г.Г. Виленская губерния", spis №754, str. 12058.