ŁYCZKOWSKI Kastuś (Konstanty) syn Jaŭchima (Joachim) (1838 - ?)
Miejsce urodzenia: majątek Lachi, wołość Maszkany, ujazd sienneński, gub. mohylewska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji:
Stopień:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: były student Instytutu Rolniczego w Gorkach (Horki) toczyła się przeciw niemu sprawa w sienneńskiej (Sianno), a po jej likwidacji - w orszańskiej (Vorša), komisji śledczej guberni mohylewskiej (Mahiloŭ) w latach 1863-64, podejrzanie ukrywania broni i udziału w "szajce".
 

Źródło: Materiały mohylewskiej komisji śledczej r.1863-64. Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi.