ŁYCZKOWSKI Wilhelm von Orszan (05.12.1843 - 22.08.1926)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: gen.mjr. Armii Monarchii Austro-Węgierskiej
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: przejście na emeryturę
Data śmierci: 22.08.1926
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: kwatera 60 - cmentarz Rakowicki - Kraków - Polska
Adnotacja: uczestnik działań wojskowych w Hercegowinie.
 

Źródło:
1. J. Rydel "W służbie cesarza i króla. Generałowie i admirałowie narodowości polskiej w siłach zbrojnych Austro-Węgier w latach 1868-1918"
2. von A. Schmidt-Brentano "Die k.k.bzw.k.u.k. Generalität, 1816-1918" - Österreichisches Staatsarchiv 2007