ŁYCZKOWSKI Edward (13.11.1916 - 23/[29-?].09.1939)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: bomb.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci:
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: Кам'янка-Бузька [Kamionka Strumiłowa - J.Ł.], Львівська область, Украïна
Adnotacja:
 

Źródło:
felsztyn.tripod.com