ŁYCZKOWSKI Jan (?-?)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: żołnierz konspiracji końskiej AK, pseudonim "Wicherek"
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: w konspiracji był od jesieni 1942 r.
 

Źródło:
1. C. Chlebowski "Cztery z tysiąca" - Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983
2. J. E. Wilczur "Sosny były świadkami: ziemia konecka w latach okupacji 1939-1945" - Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982