ŁYCZKOWSKI Jerzy Gracjan (18.02.1924-29.06.2001)
Miejsce urodzenia: Łódź
Miejsce mobilizacji:
Stopień: starszy strzelec / kapr., pseudonim "Łan", "2157"
Służył: Armia Krajowa - zgrupowanie "Paweł" - batalion NOW-AK "Antoni" - 2. kompania "Anna" - II pluton, od 07.08.1944 - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - od 14.08.1944 batalion "Gustaw" - kompania "Anna" - II pluton (poprzednio w 3. kompania "Gertruda")
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: niewola niemiecka - brak informacji o miejscach pobytu; numer jeniecki - 140232
Data śmierci: 29.06.2001
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: Warszawa
Adnotacja: brał udział w Powstaniu Warszawskim; imiona rodziców: Czesław - Anna z d. Łuszkiewicz; jakiś Jerzy w randze kaprala jest wspomniany w źródle 2
 

Źródło:
1. R. Bielecki "Gustaw", "Harnaś" - dwa powstańcze bataliony" - PIW, 1989
2. M. Sas-Skowroński, Związek Byłych Żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich "Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich: spis żołnierzy"- Zarząd Główny Związku b. Żołnierzy S.B.S.K. Strzelców Karpackich, 1967
3. www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Jerzy_Lyczkowski