ŁYCZKOWSKI Józef syn Józefa (ur. 03.08.1907)
Miejsce urodzenia: w. Czetyrki, woł. Soleczniki, ujazd oszmiański, gub. wileńska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce urodzenia: w. Czetyrki, woł. Soleczniki, ujazd Oszmiana, gub. wileńska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 24 sierpnia 1939 r.
Stopień: ppor.
Służył: kompania przeciwpancerna 1 Pułku im. Józefa Piłsudskiego
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: wzięcie do niewoli pod Warszawą
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. medal "Za udział w wojnie obronnej 1939 r."
2. krzyż "Polonia Restituta"
3. medal "Za zasługi dla obronności kraju"
4. krzyż "Za zasługi dla ZK RP i BWP"
Adnotacja: uczestnik bojów w r.1939
 

Źródło:
Wspomnienia pana Józefa Łyczkowskiego, 2010