ŁYCZKOWSKI Kazimierz (?-?)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: kpt.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: prezes Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych dzielnicy Włochy (Warszawa)
 

Źródło:
www.infochoty.waw.pl