ŁYCZKOWSKI Leon Stanisław syn Jana (ur. 28.04.1926)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: kpt.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Odznaczeni: Order "Virtuti Militari"
Miejsce pochówku:
Adnotacja:
 

Źródło:
J. Szostak "Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari w Kraju i na obczyźnie", Warszawa, 2007