ŁYCZKOWSKI Stanisław Zachariasz (05.11.1922 - 03.03.1997)
Miejsce urodzenia: Łódź
Miejsce mobilizacji:
Stopień: podoficer [1] / kpr. [2] AK, pseudonim "Łoś"
Służył: Armia Krajowa - Grupa "Północ" - odcinek "Kuba"- zgrupowanie "Sosna" - batalion "Chrobry I" - 1. kompania, w Śródmieściu w batalionie "Miłosz"
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: niewola niemiecka - brak informacji o miejscach pobytu; numer jeniecki - 223385
Data śmierci: 03.03.1997
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: Łódź
Adnotacja: w konspiracji od 1942 roku; imiona rodziców: Czesław - Anna z domu Łuszkiewicz; adres przed Powstaniem Warszawskim: Warszawa, ul. Ogrodowa, 56
 

Źródło:
1. S. Pietras "Zgrupowanie "Sosna", batalion "Chrobry I" - 1993
2. R. Bielecki "Żołnierze Powstania Warszawskiego: Dokumenty z Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża" - Polski Czerwony Krzyż. Zarząd Główny. Biuro Informacji i Poszukiwań. Archiwum Neriton, 1996
3. www.1944.pl