ŁYCZKOWSKA Wanda Maria c. Eugeniusza (31.08.1878 - 23.03.1956)
Miejsce urodzenia: w. Sulejówek, gm. Okuniew, pow. warszawski, Królestwo Polskie
Miejsce mobilizacji:
Stopień: żołnierz AK
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci: 23.03.1956
Pochowana: Polska
Miejsce pochówku: cmentarz parafialny: m. Suchedniów - pow. skarżyski - woj. Świątokrzyskie - Polska
Adnotacja: w latach 1940 - 1945 była żołnierzem AK, utrzymywała skrzynkę kontaktową, razem z doktorem Poziomskim [mężem siostry Zofii] prowadziła zakonspirowany szpitalik dla partyzantów, organizowała zaopatrzenie dla oddziałów bojowych.
 

Źródło:
Broszura o szkole i kroniki szkolnej. Suchedniówska Szkoła im. W. Łyczkowskiej. Opracowała Justyna Miernik.