ŁYCZKOWSKI Zygfryd Stanisław syn Bolesława (18.09.1910 - 24.04.1994)

Miejsce urodzenia: w. Chrusty, pow. Łask, Polska
Miejsce mobilizacji:
Stopień: strz., pseudonim "Rawicz"
Służył: zgrupowanie AK "Kryska"
Stanowisko: kwatermistrzostwo
Przyczyna wyłączenia: wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną
Data śmierci: 24.04.1994
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: Cmentarz Bródnowski, Warszawa, Polska
Odznaczeni:
1. Krzyż Kawalerski Orderu "Polonia Restituta"
2-3. Złoty i Brązowy "Krzyż Zasługi"
4. "Warszawski Krzyż Powstańczy" (nadany 11.04.1984, legitymacja Nr 21-84-27 K)
5. Medal "X-lecia Polski"
Adnotacja: uczestnik Powstania Warszawskiego na Czerniakowie; wieloletni pracownik Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich; imiona rodziców: Bolesław - Katarzyna z domu Stachera.
 

Informację dodatkową przekazała Halina Boratyńska z d. Łyczkowska (Polska).

Źródło:
1. S. Fojcik "Hel" "Żołnierze AK "Kryska" - Związek Powstańców Warszawskich Środowisko "Kryska", Warszawa 1994
2. www.1944.pl