ŁYCZKOWSKI Zygmunt Marek (25.04.1916 - 26.04.1946)
Miejsce urodzenia: Łodź
Miejsce mobilizacji:
Stopień: strz., pseudonim "Łęczyc", "2158"
Służył: Armia Krajowa - zgrupowanie "Paweł" - batalion NOW-AK "Antoni" - 2. kompania "Anna" - II pluton, od 7.08.1944 - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - batalion "Gustaw" - kompania "Anna" - II pluton (poprzednio w 3. kompania "Gertruda")
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: niewola niemiecka, numer jeniecki 140231
Data śmierci: 26.04.1946
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: Łodź, Polska
Adnotacja: brał udział w konspiracji 1939-1944 i Powstaniu Warszawskim; imiona rodziców: Czesław - Anna z d. Łuszkiewicz.
 

Źródło:
1. R. Bielecki "Gustaw", "Harnaś" - dwa powstańcze bataliony" - PIW, 1989
2. www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Zygmunt_Lyczkowski