ŁYCZKOWSKI Alaksiej s. Ściapana (1924 - ?)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 06.07.1944, polowy KW
Stopień: szer.
Służył: 2 km 459 PS 42 DS 49 A
Stanowisko: moździerz
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 459 PS №4/n dat. 24.01.1945
Adnotacja:
 

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.1572