ŁYCZKOWSKI Alaksiej s. Ch. (1926 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Piotropawłówka, rej. irbieński, okr. kanski, kraj syberyjski, RFSRR
Miejsce mobilizacji: listopad r.1943, Irbieński RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień:
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: brał udział w wojnie z Japonią, sierpień-wrzesień r.1945
 

Źródło:
Никто не забыт... Красноярский край, том 5. Красноярск, 2003.- 544 с., илл. Str.136