ŁYCZKOWSKI Alaksandar s. Kanstantyna (1923 - 25.09.1943)
Miejsce urodzenia: woł. puchowicka, ujazd ihumeński, gub. mińska, BSRR
Miejsce mobilizacji: Komi-Permiacki OKW, obw. mołotowski, Komi-Permiacki OA, RFSRR / Rewdziński RKW, obw. swerdłowski, RFSRR
Stopień: st. sierz. / lejtnant
Służył: 2 zbs 1 gw. zbrs
Stanowisko: plutonowy
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści we wrześniu r.1941 / zabity
Data śmierci: 25.09.1943
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Kanstantyn s. Jazepa, mieszkał: m. Rewda, Diegtiarka-2, uł. Sowiecka 12 (2-ga fund. kopalnia), obw. swerdłowski, RFSRR
 

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.655
2. Память: Свердловская область. Т. XI.– Екатеринбург: Средн.-Урал. кн. изд-во, 1995.– 384с.: ил. Str. 224