ŁYCZKOWSKI Anatol s. Vasila (1907 - ?)
Miejsce urodzenia:
   
Miejsce mobilizacji: czerwiec r.1941, Miński MKW, Białoruska SRR
Stopień: mjr. służby medycznej
Służył: Dział Sanitarny 2 AU
Stanowisko: armijny ekspert sądowo-lekarski
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za obronę Leningradu"
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do wojska 2 AU №140/n dat. 04.10.1944
Adnotacja:
 

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3937