ŁYCZKOWSKI Anatol s. Uładzimira (1917 - ?)
Miejsce urodzenia:
   
Miejsce mobilizacji: 22.06.1941, Woroszyłowski MKW, obw. woroszyłowski, Ukraińska SRR
Stopień: st. sierz.
Służył: 2 km 2 bs / 1 km 1 bs 1290 PS 113 DS
Stanowisko: celowniczy / działonowy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 113 DS №52/n dat. 24.12.1944
2. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1290 PS №5/n dat. 09.02.1945
Adnotacja: w RCAC z dn. 15.05.1938 - uczestnik wojny radziecko-fińskiej 1939-1940.
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.523
2. CAMO Zb.33 Inw.717037 Dz.2185