ŁYCZKOWSKI Antoś s. Antona (1912 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Lady, woł. jakszycka, ujazd ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 01.10.1939 / 08.07.1944, Czerwieński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 38 PS 13 A / 18 AZPS 3 А
Stanowisko: strzelec / traktorzysta
Przyczyna wyłączenia: złapanie do niewoli pod m. Klimowicze 12.10.1941 (zwolniony 02.07.1944); zaginął bez wieści 20.08.1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Ahata c. Ryhora z d. Koczan, mieszkała: sowchoz "Nataljewsk", r/w Kołodzież, rej. czerwieński, obw. miński, BSRR
 

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1595
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1596
3. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.2008