ŁYCZKOWSKI Arciom s. Hipolda (1911 - 19.08.1944)
Miejsce urodzenia: [ujazd bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie - J.Ł.]
Miejsce mobilizacji: 06.07.1944, Krzyczewski *) RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 290 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 19.08.1944
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: ul. Wysockiego, dz. Pietrasze, m. Białystok [3]
Miejsce pochówku: w. Wólka Piaseczna, gm. Długosiodło, pow. wyszkówski, woj. mazowieckie [2]
Adnotacja: żona - Łyczkowska Ściapanida c. Kazimira, mieszkała: w. Wiazówka, rej. krzyczewski *), obw. mohylewski, BSRR
 

*) W źródle błąd, naprawdę: r/w Skrzyplica, rej. kirowski.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.859
2. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce(dane CAMO) Dz.30 Ark.122
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane ADN)