ŁYCZKOWSKI Arsieni s. Maksyma (1925 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Derenie, gmina Juraciszki, powiat wołożyński, woj. nowogródzkie, Polska
Miejsce mobilizacji: 24.07.1944, Juraciszkowski RKW, obw. baranowicki, Białoruska SRR
Stopień: gw. szer.
Służył: kkmsz 215 GPS 77 GDS
Stanowisko: kaemista
Przyczyna wyłączenia: ślepe zranienie odłamkowe prawej części pasowej
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni: Order "Sława ІІІ klasy" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №204/76 dat. 06.08.1946
Adnotacja: rozkazem do 77 GDS №10/n dat. 09.03.1945 odznaczony orderem "Sława ІІІ klasy", jednak wręczenie wynagradzania po przyczynach niewiadomych nie odbyło się.
Mieszkał - w. Dareni, r/w Juraciszki, rej. juraciszkowski, obw. mołodeczański, BSRR.
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3392
2. CAMO Zb.33 Inw.744807 Dz.15