ŁYCZKOWSKI Barys s. Archipa (1924 - ?)
   
Miejsce urodzenia: m. Bobrujsk, BSRR
Miejsce mobilizacji: 20.08.1942; Kzył-Ordyński RKW, obw. kzyłordyński, Kazachska SRR
Stopień: sierz. [2] / gw. sierz. [1]
Służył: 1 bat. 1001 PAS 1 GKC [2] / 4 bat. 86 GPA 37 GDS [1]
Stanowisko: celowniczy SU-76 [2] / celowniczy armaty [1]
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1001 PAS №03/n dat. 12.07.1944
2. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 86 GPA №63/n dat. 19.05.1945
Adnotacja:
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5060
2. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.1408