ŁYCZKOWSKI Vasil s. Ściapana (1914 - ?)
Miejsce urodzenia: mko Mohilna, woł. mohilniańska, ujazd ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: październik r. 1937, Uździański RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: mł. lejtnant
Służył: 10 odd. bat. POZŁ
Stanowisko: płutonowy
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Ściapan s. Piatra, mieszkał: w. Mohilna, rej. uździeński / żona - Halina c. Alaksandra z d. Jakubowska, mieszkała: ul. Październikowa 10, m.o. Uzda, wszyscy - obw. miński, BSRR
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.170478 Dz.57
2. CAMO Zb.33 Inw.595608 Dz.3
3. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.561