ŁYCZKOWSKI Vasil s. Sieliversta (1919 - 02.01.1944)
Miejsce urodzenia: s. Chodutycze, woł. głuchska, ujazd bychowski, gub. mohylewska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Bychowski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR [3]; Wolski DKW m. Saratów, RFSRR [5]
Stopień: lejtnant / st. lejtnant
Służył: 63 obsp 9 KZm
Stanowisko: d-ca kompanii; technik po remoncie samochodów pancernych
Przyczyna wyłączenia: zranienie do brzucha 30.12.1943, umarł od ran o godzinie 15:15 w 199 obms 148 DS
Data śmierci: 02.01.1944
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: с. Добринь *), Потієвський район [teraz: Володарсько-Волинський], Житомирська область, Україна
Adnotacja: żona - Łyczkowska Walentyna c. Iwana, mieszkała: w. Annino, rej. tamaliński, obw. penzeński, RFSRR;
w Dobryniu jest 4 braterskich pogrzeby żołnierzy Armii Czerwonej - w którym z ich znajdują się prochy Łyczkowskiego V.S. dokładnie nie wiadomo.
 

*) Wg źródła s. Добрень.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.256
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.553
3. CAMO Zb.58 Inw.А-71693 Dz.885
4. Книга памяти: Саратов. область. Т. 1 - Саратов: Регион. Приволж. изд-во "Детская книга". 1994. - 624 с., с ил. Str.584
5. Книга памяти: Саратовская обл. Т. 3 - Саратов: Регион. Приволж. изд-во "Детская книга". 1994. - 656 с. Str.488