ŁYCZKOWSKI Branisłaŭ s. Stanisłava (1901/1902 - 15.08.1944)
Miejsce urodzenia: w. Gajówka, woł. kojdanowska, ujazd miński [1]; w. Leszczenka (Leszczynka), woł. bortnikowska, ujazd bobrujski [2]; wszycsy - gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 07.07.1944, Dzierzyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 916 PS 250 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 15.08.1944
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: 300 m na Wschód od w. Olszewo-Przyborowo, gm. Rutki, pow. zambrowski, woj. podlaskie, Polska
Adnotacja: żona - Alena c. Antona, mieszkała: w. Gajówka [Hajeŭka], r/w Fanipol, rej. dzierzyński, obw. miński, BSRR
 

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.755
2. www.sd250.narod.ru