ŁYCZKOWSKI Cimoch s. Jazepa (1914 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Dulebno, woł. bacewicka, ujazd bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Kliczewski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w sierpniu r.1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Jazep s. Lavona, mieszkał: w. Dulebno [Dulebnia], r/w Władzimirówka, rej. kliczewski, obw. mohylewski, BSRR
 

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.270