ŁYCZKOWSKI Daniła s. Łukijana (1916 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Chwatówka, woł. jeśmońska, ujazd borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: w RCAC z r. 1937; czerwiec r. 1941, Białynicki RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: technik wojskowy II rangi
Służył: 124 PLM
Stanowisko: mechanik lotniczy
Przyczyna wyłączenia: uznany się za zaginionego bez wieści w lipcu r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do wojska Frontu Leningradzkiego №010241 dat. 03.05.1942
Adnotacja: matka - Łyczkowska Jaŭhińnia c. Apanasa, mieszkała: w. Chwatówka [Chvataŭka], żona (?) - Łyczkowska M. c. W., mieszkała: w. Karmanówka [Karmanaŭka]; wszyscy - r/w Jeśmony, rej. białynicki, obw. mohylewski, BSRR.
Uczestnik Wojny zimowej 1939-1940 (wojna radziecko-fińska).
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682524 Dz.94
2. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.801