ŁYCZKOWSKI Francišak s. Piatra (? - ?)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: b/s
Służył: 32 oddział polowej łączności armii - baza wojskowa poczty polowej, liter "А..."
Stanowisko: pom. kierownika
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 10.10.1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Halina c. Iwana, mieszkała: m. Tiumeń, ul. Perekopska,15 , RFSRR
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.19
2. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.710