ŁYCZKOWSKI Ryhor s. Pilipa (1906 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Chwatówka, woł. jeśmońska, ujazd borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: oficer kadrowy, w r. 1933 zakończył PKPNS
Stopień: kpt.
Służył: FB, drużyna marynarzy BÓBR
Stanowisko: d-ca drużyny
Przyczyna wyłączenia: zginął we wrześniu r. 1941; żywy - walczył do końca wojny
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Hanna c. Piotra, mieszkała: w. Skaty, rej. kamyszłowski, obw. swierdłowski, RFSRR
 

Źródło:
1. CAMW Zb.3 Inw.1 Dz.6
2. CAMW Zb.88 Inw.2 Dz.692
3. CAMW Zb.864 Inw.1 Dz.271
4. CAMW Zb.864 Inw.1 Dz.1305
5. CAMW Zb.1787 Inw.2 Dz.241