ŁYCZKOWSKI Ryhor s. Sapona (1919 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Nowa Słobódka, woł. głuchska, ujazd bychowski, gub. mohylewska
Miejsce mobilizacji: r. 1939, Bychowski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko: kierowca
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w czerwcu r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska Viera c. Jana, mieszkała: w. Nowa Słobódka, r/w Głuchi, rej. bychowski, obw. mohylewski, BSRR
 

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.117