ŁYCZKOWSKI Ryhor s. Symona (1905 - 28.08.1944)
Miejsce urodzenia: woł. stańkowska, ujazd i gub. miński, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 08.07.1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: st. sierz.
Służył: 1018 PS 269 DS 41 KS 3 А
Stanowisko: pom. plutonowego
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 28.08.1944
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: wsch. okolica w. Żochy *), gm. Czerwin, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, Polska [4]
Miejsce pochówku: "Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej" - ul. I Armii Wojska Polskiego, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie, Polska [5]
Adnotacja: żona - Taćciana c. Ryhora, mieszkała: w. Szaciły, r/w Dzierżyńsk, rej. dzierżyński, obw. miński, BSRR
 

*) Na mapach r. 1935 Wojskowego Instytutu Geograficznego (Warszawa): w. Żochy-Mileń, [J.Ł.]

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.951
2. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.117
3. CAMO Zb.1560 Inw.2 Dz.46
4. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce, Dz.33 Ark.176 (dane CAMO)
5. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane ADN)
6. Małżonkowi Smurzyńsсy